Факультет фінансів

Стеценко Богдан Станіславович

Кафедра:Кафедра фінансів імені Віктора Федосова
Посада:професор
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:25 років
Біографія:

Народився у 1977 році в Кіровоградській області в смт. Добровеличківка. У 1994 році вступив до КНЕУ на фінансово-економічний факультет і у 1999 році отримав диплом магістра з управління державними фінансами. З цього ж року працюю в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Пройшов шлях від асистента кафедри до професора. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Акціонерні товариства на ринку капіталів України». У 2011 році отримав вчене звання доцента. У 2020 році захистив докторську дисертацію "Інституціоналізація фінансової інфраструктури економіки знань". Маю близько 100 наукових та навчально методичних праць. Під безпосереднім керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. З травня 2022 року - декан факультету фінансів.