Факультет фінансів

Табакова Тетяна Володимирівна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: асистент кафедри фінансів
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 4 роки
Біографія:

З 2011 по 2014 рік навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі фінансів. З 2013 року обіймає посаду асистента кафедри фінансів.  У 2015 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Видатки державного бюджету як інструмент розвитку пріоритетних галузей економіки України» зі спеціальності: 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит».

У доробку автора 20 наукових праць,  у тому числі 1 - у колективній монографії, 8 – у наукових фахових виданнях, 2 – у зарубіжних виданнях, 1  - у науковому фаховому виданні України, що входить до міжнародних наукометричних баз, 8 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. Напрями наукових досліджень пов’язані з фіскальною та монетарною політикою, напрямками оптимізації бюджетного фінансування.

 За час роботи на кафедрі викладає дисципліни – «Фінанси», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент».