Факультет фінансів

Тимченко Олена Миколаївна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Професор кафедри фінансів
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 32 роки
Біографія:

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему: «Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент». У 2014 році їй присвоєно вчене звання професора. Автор  і співавтор 10 монографій, 2 підручників та 5 навчальних посібників, 78 наукових та 32 науково-методичних праць.
Напрями наукових досліджень пов’язані з податками, податковою системою та податковим менеджментом.