Факультет фінансів

Тимченко Олена Миколаївна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Професор кафедри фінансів
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему: «Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент». У 2000 році їй присвоєно вчене звання доцента. Автор 1 монографії, 2 підручників та 2 навчальних посібників, 26 наукових та 32 науково-методичних праць.
Напрями наукових досліджень пов’язані з податками, податковою системою та податковим менеджментом.