Факультет фінансів

Білик Марія Дмитріївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: Заступник завідувача кафедри з наукової роботи
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

Професор корпоративних фінансів і контролінгу, доктор економічних наук, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, відмінник освіти України, почесний працівник КНЕУ. 

Закінчила фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка у 1966 році. З 1966-1973р. працювала на кафедрі фінансів цього ж інституту та навчалась в аспірантурі. З 1973-1992р. працювала ст. викладачем, доцентом та зав. кафедрою економіки Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців міністерства торгівлі СРСР. У КНЕУ на постійній основі працює з 1992 року. Докторську дисертацію захистила у 2000 році. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних робіт (11 монографій, 107 наукових статтей, 27 підручників і навчальних посібників і 147 методичних розробок, навчальних програм та навчальних планів). Зокрема, автор навчального посібника «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання » та підручника «Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств». Керівник авторських колективів і автор окремих розділів навчальних посібників: «Фінансовий аналіз», «Основи бюджетування», «Фінансовий аналіз. Практикум». А також автор окремих розділів підручників: «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент». 

В процесі становлення  ринкової економіки в Україні підготовлено такі монографії : «Управління фінансами державних підприємств» та монографії, де є керівником авторського колективу і автором окремих розділів: «Розвиток корпоративного сектору в Україні», «Фінанси підприємств: проблеми і перспективи» в 3 томах, «Фінансові стимули розвитку регіонів», «Фінансові результати малих підприємств: оцінка та прогнозування», «Развитие арендных обношений в торговле». Крім того є співавтором монографій  радянського періоду  по проблемах реконструкції підприємств громадського харчування і торгівлі та капітальних вкладень в торгівлі. 

Поряд з основною роботою у вузі займалась практичною діяльністю (бухгалтер і головний бухгалтер торгівельного підприємства «Риба-м'ясо»). Постійно підтримує зв'язок з суб’єктами господарювання де періодично проходить стажування. На засадах сумісництва співробітничала на посаді завідувача відділення місцевих фінансів та регулювання міжбюджетних відносин Науково-дослідного фінансового інституту при міністерстві фінансів України. 

Білик М.Д. проводить підготовку наукових кадрів. Під її науковим керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації 18 аспірантів та здобувачів. Нині 2 здобувачі якими керує Білик М.Д. працюють над докторськими дисертаціями та 5 аспірантів і здобувачів над кандидатськими.

Член спеціалізованих Вчених рад КНЕУ та КНТЕУ по захисту докторських дисертацій по спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Член редакційних колегій наукових збірників що входять до переліку ВАК України.