Факультет фінансів

Корпоративні фінанси (Фінанси бізнесу)

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Cпеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

     

     Шановний абітурієнт!

             Якщо Ти стоїш на порозі вибору економічної освіти, наводимо низку аргументів, які допоможуть прийняти тобі вірне рішення:

 • спеціалізація «Корпоративні фінанси» - аналог найпопулярнішої у світі освітньої програми «Corporate finance» (те саме «Business Finance»), що реалізується у провідних європейських та американських університетах;
 • ми готуємо майбутніх ФІНАНСОВИХ ДИРЕКТОРІВ (CFO), фінансових аналітиків, аудиторів та фахівців у сфері фінансового консалтингу і контролінгу. Навчальна програма «Корпоративні фінанси» націлена на набуття бакалаврами компетенцій, які висуваються роботодавцями, у першу чергу, міжнародними корпораціями, консалтинговими, інвестиційними, аудиторськими компаніями;
 • За нашими випускниками конкурують найкращі компанії, відтак, високооплачувана робота - гарантована. Уже на 4-5 курсах усі наші студенти розібрані роботодавцями;
 • Програмою "Корпоративні фінанси" передбачена дуальна форма освіти. Це означає, що ряд провідних компаній бере Вас на роботу уже з першого курсу і (за необхідності) оплачують Ваше навчання. Навчання відбувається відповідно до спеціально розробленого індивідуального плану;
 • диплом бакалавра даної спеціалізації за набором дисциплін і кількістю кредитів визнається в європейських країнах;
 • Корпоративні фінанси - прикладна освітня програма, для реалізації якої залучаються практики, а також зарубіжні університети-партнери. Ряд дисциплін розроблено та викладаються спільно з глобальними лідерами у сфері фінансового консалтингу. Переважна більшість доцентів та професорів, які залучені до роботи на програмі пройшли стажування в університетах США, Німеччини та Швейцарії, а також працють у бізнесі;
 • більшість дисциплін професійної підготовки викладаються українською та англійською мовами (за вибором студента), що дає змогу студенту впродовж навчання як на бакалавраті, так і в магістратурі постійно підвищувати рівень фахової англійської мови, без якої в наш час неможливо побудувати кар’єру першокласного фінансиста;
 • студенти, яких було зараховано на денну форму, можуть у будь-який час за власним бажанням перевестися на дистанційну форму і  паралельно навчатися закордоном або ж одразу поступити на дистанційну форму навчання;
 • поряд із спеціалізацією (Корпоративні фінанси), студенти мають можливість  обрати набір дисциплін із додаткового фаху: право, маркетинг, менеджмент персоналу чи ІТ. Таким чином, є можливість освоїти додаткову спеціальність;
 • студети мають можливість обрати повністю англомовну версію спеціалізації "Corporate finance".

Детально про умови Вступної кампанії 2020 у КНЕУ

 

 • найкращі студенти мають можливість проходження стажування у ряді компаній Німеччини та Польщі (зокрема, в Ernst&Young, PWC), також пройти включне навчання в університетах-партнерах у  Німеччини, Австрії,  США за програмами академічного обміну; 
 • вартість навчання на контрактній основі у КНЕУ  становить 27200 грн на денній формі та 13500 грн на дистанційній формі (2019р.). Оплачувати можна посеместрово;
 • університет забезпечує усіх студентів, хто не мешкає у Києві, гуртожитками, що розташовані поблизу учбових корпусів;
 • наявність військової кафедри у КНЕУ, власного спортивного комплексу з басейном і стадіоном, численних гуртків для розвитку творчого й спортивного потенціалу студентів, робить студентське життя цікавим, корисним, активним і незабутнім...

     Отримавши диплом бакалавра за даною спеціалізацією, випускник гарантовано зможе: 

 • забезпечувати фінансовий менеджмент у великому, середньому та малому бізнесі, а також управляти фінансами банківського й інших секторів економіки; 
 • управляти Cash-Flow, доходами, витратами, прибутком та вартістю компаній;
 • здійснювати фінансово-інвестиційний аналіз, облік за національними та міжнародними стандартами, бюджетування на рівні підприємств;
 • розробляти та реалізовувати фінансову стратегію підприємств; 
 • вести діалог з бізнес-партнерами різних країн зрозумілою всім «фінансовою мовою»;
 • отримати прикладні вміння з дью ділідженсу, банкінгу, міжнародної економіки та права, екаунтингу, фінансової аналітики, оподаткування бізнесу;
 • використовувати блокчейн технології (цифрові активи, криптовалюти) у розрахунках між контрагентами та в управлінні Business Finance; 
 • продовжити навчання у магістратурі за такими програмами, як «Corporate Financial Management» (english)«Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Фінансовий контролінг», «Інвестиційний менеджмент», після чого вступити до аспірантури за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит» і, захистивши кандидатську дисертацію, отримати диплом PhD (доктор філософії).

     

     Попит на випускників кафедри корпоративних фінансів і контролінгу багато років стабільно перевищує пропозицію!

     Це є результатом високої якості підготовки фахівців і широкої сфери застосування отриманих знань, вмінь та навичок, адже спеціаліст Business Finance може працювати:

     - у сфері вітчизняного та іноземного корпоративного бізнесу – на престижних та високооплачуваних посадах: фінансових директорів, фінансових менеджерів, аналітиків, економістів з планово-аналітичної роботи, спеціалістів департаментів фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту;

    -  у фінансових установах та сфері консалтингу – на  посадах фінансових консультантів і аудиторів, кредитного експерта, аналітика з інвестицій, інспектора зі страхування, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом, менеджера із фінансового лізингу, інспектора з оцінки вартості, проект-менеджера;

    - в державних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та міжнародних інвестицій, аналітика з фінансово-економічної безпеки, податкового консультанта, економіста, працівника контрольно-ревізійного відділу.

 

ЩО ОЗНАЧАЄ БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ?

Для вступу на спеціалізацію "Корпоративні фінанси" абітурієнти можуть скористатися бюджетною або небюджетною пропозицією.

Бюджетна пропозиція (бюджет або контракт) означає, що абітурієнт має можливість позмагатися за бюджетне місце. Кількість бюджетних місць  у 2018р. - 25; у 2019р - 35. Якщо ж набраних балів ЗНО не вистачає для вступу за кошти держбюджету, абітурієнт автоматично бере участь у конкурсі на контрактні місця. Для того, щоб скористатися бюджетною пропозицією потрібно мати ЗНО з таких предметів: 1.Українська мова та література; 2. Математика; 3. Іноземна мова або Географія. Прохідний бал ЗНО на бюджетні місця на спеціалізацію Корпоративні фінанси у 2018р. склав близько 173 бали, у 2019р. - 177 балів. 

Небюджетна пропозиція (лише контракт) означає, що абітурієнт претендує виключно на контрактні місця. Здебільшого це має місце у разі, якщо перелік предметів, з яких є сертифікати ЗНО не дозволяє скористатся бюджетною пропозицією. Наприклад, відсутнє ЗНО з математики. У цьому разі, для поступлення на Корпоративні фінанси необхідно мати сертифікати ЗНО з таких предметів: 1.Українська мова та література; 2. Іноземна мова; 3. Географія або Історія України

 

Форми навчання: денна, дистанційна

 

Дисципліни навчального плану підготовки бакалавра корпоративних фінансів

Навчальний план за спеціалізацією "Корпоративні фінанси" постійно оновлюється і є гнучким до запитів практики. Завдяки тісній співпраці із предстаниками бізнесу та зарубіжними партнерами ми постійно оновлюємо як набір дисциплін, які пропонуються для вивчення студентами, так і змістовне наповнення дисциплін.


I курс

 •  Обов'язкові дисципліни: Вступ до спеціальності, Англійська мова, Фізичне виховання, Українознавство, Психологія, Прикладна інформатика, Вища математика, Філософія, Підприємництво (Економіка підприємств),  Менеджмент, Мікроекономіка, Макроекономіка.
 •    Вибіркові: Іноземна мова з поглибленим вивченням, Друга іноземна мова (німецька, англійська, польська, французька)

II курс

 •    Обов'язкові дисципліни:  Менеджмент персоналу, Маркетинг, Статистика, Інвестування, Економетрика, Право.
 •  Вибіркові: Фахова іноземна мова, Управління кар’єрою, Математична аналітика SPSS, Бізнес-інформатика, Фінансове моделювання в бізнесі, Соціологія, Блокчейн технології у фінансуванні бізнесу, Бізнес-лінгвістика, Рекрутинг персоналу, Фінансове право.

III курс

 •  Обов'язкові дисципліни: Гроші та кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік, Фінанси підприємств, Міжнародна економіка, Фінансовий ринок, Фінтех у бізнесі, Банкінг.
 •  Вибіркові: Фахова іноземна мова, Грошово-кредитні системи зарубіжних країн, Корпоративне право, Управління конфліктами, Інвестиційне кредитування, Міжнародні фінанси, IT у корпоративних фінансах, Фінансова діяльність корпорацій, Вирішення господарських спорів, Фінансові інвестиції, Експертна оцінка майна, Digital Marketing, Big Data аналітика, Логіка, Девелопмент.

IV курс

 •    Обов'язкові дисципліни:  Корпоративні фінанси, Податкова система, Страхування, Фінансово-інвестиційний аналіз, Корпоративне бюджетування, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Фінансовий контролінг.
 •    Вибіркові: Фахова іноземна мова, Фінансовий аудит і контроль, Фінанси страхових організацій, Торгівля цінними паперами*, Банківська аналітика, Іпотечний ринок, Дью Ділідженс.

 

Долучайтеся до нас! Ви станете першокласним фінансовим менеджером та аналітиком нового покоління!

Роботодавці конкурують за наших випускників ще до отримання диплому!

 

 

 

          

Правила прийому 2019

Програми ЗНО - 2019 (сайт osvita.ua)

Дізнатись про кількість бюджетних місць на 2018 р.

Дистанційна форма навчання у КНЕУ 

Інші освітні програми та спеціалізації КНЕУ

Читайте останні новини: Основні дати Вступної кампанії 2018

 

 

КОНТАКТИ

Навчання студентів за ОП "Корпоративні фінанси" здійснюється за адресою:

м. Київ, вул. Дегтярівська 49-г, 3 корпус КНЕУ (метро Берестейська)

ГАРАНТ Освітньої програми Бабяк Наталія Дмитрівна, тел. +38 (098) 839-49-66

 

Остання редакція: 07.02.20