Факультет фінансів

Корпоративні фінанси (фінанси бізнесу) на 3 курс (на основі диплому молодшого спеціаліста)

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Cпеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

     

https://kneu.edu.ua/userfiles/Financial_economical_department/kkorp%20fin/0001.jpg

    

Шановний абітурієнт!

             Якщо Ти стоїш на порозі вибору економічної освіти, наводимо низку аргументів, які допоможуть прийняти тобі правильне рішення:

 • спеціалізація «Корпоративні фінанси» - аналог найпопулярнішої у світі освітньої програми «Corporate finance» (те саме «Business Finance»), що реалізується у провідних європейських та американських університетах;
 • ми готуємо майбутніх ФІНАНСОВИХ ДИРЕКТОРІВ (CFO), фінансових аналітиків, аудиторів та фахівців у сфері фінансового консалтингу і контролінгу. «Корпоративні фінанси» забезпечують набуття компетенцій, які висуваються міжнародними корпораціями, консалтинговими, інвестиційними, аудиторськими компаніями, а також банками та аналітичними центрами;
 • за наших випускників конкурують найкращі компанії, відтак, високооплачувана робота - гарантована. Уже на 4-5 курсах усі наші студенти розібрані роботодавцями;
 • "Корпоративні фінанси" надають можливість дуальної освіти. Це означає, що ряд провідних компаній бере Вас на роботу. Навчання відбувається відповідно до спеціально розробленого індивідуального плану;
 • диплом бакалавра даної спеціалізації за набором дисциплін і кількістю кредитів визнається в європейських країнах;
 • Корпфін - прикладна освітня програма, для реалізації якої залучаються практики, а також зарубіжні університети-партнери. Ряд дисциплін розроблено та викладаються спільно з глобальними лідерами у сфері фінансового консалтингу. Переважна більшість доцентів та професорів, які залучені до роботи на програмі пройшли стажування в університетах США, Німеччини та Швейцарії, а також працють у бізнесі;
 • більшість дисциплін професійної підготовки викладаються українською та англійською мовами (за вибором студента), що дає змогу впродовж навчання постійно підвищувати рівень фахової англійської мови, без якої в наш час неможливо побудувати кар’єру першокласного фінансиста;
 • у будь-який час, за власним бажанням можна перевестися на дистанційну форму і  паралельно навчатися закордоном або ж одразу вступити на дистанційну форму навчання;
 • поряд із спеціалізацією (Корпоративні фінанси), студенти мають можливість  обрати набір дисциплін із додаткового фаху: право, маркетинг, менеджмент персоналу чи ІТ. Таким чином, є можливість опанувати додаткову спеціальність;
 • студети мають можливість обрати повністю англомовну версію спеціалізації "Corporate finance".

Детально про умови Вступної кампанії 2020 у КНЕУ

 

 • найкращі студенти мають можливість проходження стажування у ряді компаній Німеччини та Польщі (зокрема, в Ernst&Young, PWC), також пройти включне навчання в університетах-партнерах у  Німеччині, Австрії,  США за програмами академічного обміну; 
 • університет забезпечує усіх студентів, хто не мешкає у Києві, гуртожитками, що розташовані поблизу учбових корпусів;
 • наявність військової кафедри у КНЕУ, власного спортивного комплексу з басейном і стадіоном, численних гуртків для розвитку творчого й спортивного потенціалу студентів, робить студентське життя цікавим, корисним, активним і незабутнім...

https://kneu.edu.ua/userfiles/Financial_economical_department/kkorp%20fin/Photo_KPMG.jpg

     Отримавши диплом бакалавра за даною спеціалізацією, випускник гарантовано зможе: 

 • забезпечувати фінансовий менеджмент у великому, середньому та малому бізнесі, а також управляти фінансами банківського й інших секторів економіки; 
 • управляти Cash-Flow, доходами, витратами, прибутком та вартістю компаній;
 • здійснювати фінансово-інвестиційний аналіз, облік за національними та міжнародними стандартами, бюджетування на рівні підприємств;
 • розробляти та реалізовувати фінансову стратегію підприємств;
 • вести діалог з бізнес-партнерами різних країн зрозумілою всім «фінансовою мовою»;
 • отримати прикладні вміння з дью ділідженсу, банкінгу, міжнародної економіки та права, екаунтингу, фінансової аналітики, оподаткування бізнесу;
 • використовувати блокчейн технології (цифрові активи, криптовалюти) у розрахунках між контрагентами та в управлінні Business Finance;
 • продовжити навчання у магістратурі за такими програмами, як «Financial Management & Controlling» (english), «Фінансовий менеджмент і контролінг», «Інвестиційний менеджмент», після чого вступити до аспірантури за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит» і, захистивши кандидатську дисертацію, отримати диплом PhD (доктор філософії).

https://kneu.edu.ua/userfiles/Financial_economical_department/kkorp%20fin/Photo_2018.jpg     

      Попит на випускників кафедри корпоративних фінансів і контролінгу багато років стабільно перевищує пропозицію!

     Це є результатом високої якості підготовки фахівців і широкої сфери застосування отриманих знань, вмінь та навичок, адже спеціаліст Business Finance може працювати:

     - у сфері вітчизняного та іноземного корпоративного бізнесу – на престижних та високооплачуваних посадах: фінансових директорів, фінансових менеджерів, аналітиків, економістів з планово-аналітичної роботи, спеціалістів департаментів фінансового контролінгу та внутрішнього аудиту;

    -  у фінансових установах та у сфері консалтингу – на  посадах фінансових консультантів і аудиторів, кредитного експерта, аналітика з інвестицій, інспектора зі страхування, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом, менеджера із фінансового лізингу, інспектора з оцінки вартості, проект-менеджера;

    - в державних структурах – на посадах фахівців з управління проектами та міжнародних інвестицій, аналітика з фінансово-економічної безпеки, податкового консультанта, економіста, працівника контрольно-ревізійного відділу.

 

ЩО ОЗНАЧАЄ БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ?

Для вступу на спеціалізацію "Корпоративні фінанси" абітурієнти можуть скористатися бюджетною або небюджетною пропозицією.

Бюджетна пропозиція (бюджет або контракт) означає, що абітурієнт має можливість позмагатися за бюджетне місце. Якщо ж набраних конкурснихбалів не вистачає для вступу за кошти держбюджету, абітурієнт автоматично бере участь у конкурсі на контрактні місця. Для того, щоб скористатися бюджетною пропозицією потрібно мати ЗНО з таких предметів: 1.Українська мова та література; 2. Математика; 3. Скласти фахове випробування. 

 

Небюджетна пропозиція (лише контракт) означає, що абітурієнт претендує виключно на контрактні місця. Це має місце у разі, якщо перелік предметів, з яких є сертифікати ЗНО не дозволяє скористатся бюджетною пропозицією. Зокрема, немає сертифікату ЗНО з математики. У цьому разі, для вступу на Корпоративні фінанси необхідно мати сертифікати ЗНО з таких предметів: 1.Українська мова та література; 2. Історія України; 3. Скласти фахове випробування

 

 

Дисципліни навчального плану підготовки бакалавра корпоративних фінансів

Навчальний план за спеціалізацією "Корпоративні фінанси" постійно оновлюється і є гнучким до запитів практики. Завдяки тісній співпраці із предстаниками бізнесу та зарубіжними партнерами ми постійно оновлюємо як набір дисциплін, які пропонуються для вивчення студентами, так і змістовне наповнення дисциплін.


III курс

 •  Обов'язкові дисципліни: Вступ до корпоративних фінансів, Гроші та кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік, Фінанси підприємств, Міжнародна економіка, Корпоративне бюджетування,  Секторальні фінанси, Фінтех у бізнесі, Банкінг.
 •  Вибіркові: Фахова іноземна мова, Грошово-кредитні системи зарубіжних країн, Оподаткування субєктів господарювання, Інвестиційне кредитування, Міжнародні фінанси, IT у корпоративних фінансах, Фінансова діяльність корпорацій, Digital Marketing, Big Data аналітика, Фінансове моделювання у бізнесі. 

IV курс

 •    Обов'язкові дисципліни:  Корпоративні фінанси, Податкова система, Страхування, Фінансовий аналіз, Фінансовий контролінг, Дью Ділідженс.
 •    Вибіркові: Фінансовий аудит і контроль, Фінанси страхових організацій, Банківська аналітика, Девеломпент, Вирішення господарських спорів, Міжнародні стандарти фінансової звітності.  

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВСТУПУ І НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

 • Абітурієнт має можливість позмагатися за бюджетне місце і навчатися коштом державного бюджету.
 • Якщо ж набраних конкурсних балів не вистачає для вступу на навчання коштом держбюджету, абітурієнт автоматично бере участь у конкурсі на контрактні місця, або одразу може скористатися небюджетною пропозицією.
 • Навчання за контрактом передбачає його оплату коштом фізичних або юридичних осіб.
 • Вартість навчання на контрактній основі у КНЕУ  можна оплачувати посеместрово.

 Конкурсні предмети:

 • ЗНО з української мови та літератури,
 • ЗНО з математики (бюджет/контракт) / ЗНО з Історії України (контракт),
 • фахове випробування

Програма фахового випробування

 

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна

 

Долучайтеся до нас! Ви станете першокласним фінансовим менеджером та аналітиком нового покоління!

Роботодавці конкурують за наших випускників ще до отримання ними диплому!

 

 

 

          

Правила прийому 2021

Дізнатись про кількість бюджетних місць на 2021 р.

Дистанційна форма навчання у КНЕУ 

Інші освітні програми та спеціалізації КНЕУ

Читайте останні новини: Instagram  corfin_kneu

 

 

 

КОНТАКТИ

Навчання студентів за ОП "Корпоративні фінанси" здійснюється за адресою:

м. Київ, вул. Дегтярівська 49-г, 3 корпус КНЕУ (метро Берестейська)

ГАРАНТ Освітньої програми Бабяк Наталія Дмитрівна, тел. +38 (098) 839-49-66

Остання редакція: 29.06.21