Факультет фінансів

Корпоративні фінанси

 

Інформаційні матеріали для вступу на ОПП "Корпоративні фінанси" знаходяться тут

 

Мета дисципліни: формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу фінансової діяльності, умінні поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розуміння розвитку фінансових відносин тощо.     

Дисципліна "Корпоративні фінанси" розроблена спеціально для студентів, зацікавлених  у здобутті фінансових знань та навичок, які є необхідними для подальшого професійного та кар’єрного зростання. У результаті вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» студенти оволодіють новітніми фінансовими технологіями та інструментами. Отримані знання сприятимуть формуванню професійних компетенцій фінансових менеджерів та фінансових аналітиків.

   Доцільність вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» обумовлена наступним: вивчення курсу передбачає набуття та закріплення практичних навичок щодо формування, розподілу та використання капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності  корпоративних підприємств, раціоналізації інвестиційної діяльності та оцінювання фінансових ризиків.  

Переваги дисципліни:

  • матеріал дисципліни подається із застосуванням інтерактивних, новітніх технологій  (презентації, відео, кейси);
  • викладається дисципліна з використанням німецького та американського досвіду подачі матеріалу;
  • поєднання теоретичної підготовки із закріпленням практичних навичок на матеріалах фінансової звітності  вітчизняних та іноземних корпорацій.

    Вивчення дисципліни допоможе зрозуміти: принципи організації корпоративних фінансів; методи та джерела фінансування компаній, забезпечення їх ліквідності та фінансової рівноваги;  методичні підходів до визначення вартості бізнесу  та оцінки доцільності здійснення  інвестицій; підходи щодо раціонального використання робочого капіталу фірми; умови  корпоративної та фінансової реструктуризація компаній; прийоми фінансового контролінгу.

Професійні компетенції, що формуються в процесі вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси»:

  • Уміння деталізувати, систематизувати та моделювати фінансово-економічні відносини, зв’язки і залежності, які виникають у процесі  прийняття фінансових рішень;
  • Уміння використовувати методи та прийоми формування власного та позикового капіталу підприємствами корпоративного сектору, розраховувати ставку дисконтування та оцінювати фінансово-інвестиційні ризики корпоративного підприємства;
  • Уміння здійснювати організаційну та методичну підтримку фінансового контролінгу, бюджетування та бюджетного контролю на корпоративних  підприємствах.

Шановні студенти! Отримані Вами знання є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління фінансами підприємств, фінансового контролінгу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, ризик-менеджменту у реальному та фінансовому секторах економіки, консалтингу.

Методичні матеріали 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (обов'язкова) (2018)

Методичні матеріали 281 "Публічне управління та адміністрування" (обов'язкова) (2018)

Робоча програма 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2021)

Робоча програма 072 "Інвестиційний менеджмент" (обов'язкова) (2021)

Методичні матеріали 072 "Інвестиційний менеджмент" (обов'язкова) (2021)

Методичні матеріали 072 "Митна справа", "Банківський бізнес", "Фінанси", "Страховий бізнес", "Цифровий банкінг" (обов'язкова) (2021)

Методичні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" (вибіркова) (2021)

Методичні матеріали 071 "Облік і аудит" (вибіркова) (2023)

Робоча програма 071 "Облік і аудит" (вибіркова) (2023)

 

 Навчальні матеріали 072 "Корпоративні фінанси" 

Остання редакція: 27.02.24