Факультет фінансів

Наукова діяльність

Ключові напрямки наукових досліджень кафедри:

-         проблематика фінансового менеджменту у сфері бізнесу;

-         теорія і практика корпоративних фінансів;

-         фінансовий контролінг як інноваційних ресурс корпоративних фінансів;

-         антикризове управління фінансами підприємств;

-         фінанси малого бізнесу;

-         особливості розвитку корпоративних фінансів та контролінгу у Східній Європі

Проведення досліджень у відповідності з бюджетною тематикою.
2001 – 2005 рр. – "Удосконалення управління фінансами підприємств в умовах реформування економіки України";
2006 – 2010 рр. – "Напрями фінансового оздоровлення суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки";
2011 – 2015 – "Фінансове управління інвестиційно-інноваційним розвитком суб’єктів підприємництва".

Підготовка наукових монографій.

  • Білик М.Д. Управління фінансами держаних підприємств. – К.: Знання, 1999.
  • Павловська О.В. Регулювання ринку праці і фінансово-економічний механізм – ВАК, 2001.
  • Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. – К.: КНЕУ, 2004.
  • Поддєрьогін А.М., Наумова Л.Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України. – К.: КНЕУ, 2011 р.
  • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Фінансові стимули розвитку регіонів України. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
  • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Розвиток корпоративного сектру в Україні. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
  • Керівник авторського колективу Білик М.Д. Фінанси підприємств: проблеми і перспективи. Том ІІ Антикризове управління підприємством в умовах ринку. - К.: КНЕУ, 2013 р. 
  • Буряк Л.Д., Павліковський А.М. Управління фінансами суб'єктів малого підприємництва. - К.: КНЕУ, 2013р. 

Наукове керівництво підготовкою докторантів і аспірантів.

На кафедрі навчається понад 40 аспірантів, докторантів і здобувачів.

 

Остання редакція: 18.04.19