Факультет фінансів

Давидюк Алла Романівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: старший викладач
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, здобула кваліфікацію викладача англійської мови у 2000 році. З вересня 2000 року працювала викладачем кафедри іноземних мов НПУ ім. М.П.Драгоманова. З вересня 2006 року працює викладачем, а з вересня 2009 року – старшим викладачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». у 2008 році стала здобувачем кафедри загальної психології Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія. Закінчила аспірантуру в 2012 році. Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні особливості стильових характеристик навчальної діяльності студентів (на прикладі вивчення іноземної мови у немовному вузі)».