Факультет фінансів

Максименко Оксана Олексіївна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Отримала середню спеціальну педагогічну освіту у Київському міському педагогічному училищі № 3 (1987–1991 рр.). Закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (1992–1997 рр.). Працювала викладачем кафедри іноземних мов Технічного ліцею НТУУ «КПІ» (вересень 1997 р. – листопад 1999 р.). З грудня 1999 р. працювала у Київському національному економічному університеті викладачем, а з серпня 2005 р. – старшим викладачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету.

Навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України (Лабораторія порівняльної педагогіки). У листопаді 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-педагогічні засади професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у країнах Європейського Союзу». Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено у лютому 2014 р. З вересня 2014 р. працює доцентом кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно у грудні 2015 р. Aвтор понад 70 науково-методичних та наукових  праць з порівняльної педагогіки.

Пройшла стажування за програмою курсів Пірсон спільно з Лондонською торговельно-промисловою палатою «Підготовка до Першого сертифікату для викладачів з ділової англійської мови» (21-24 березня 2017 р.); програмою курсу Університету м. Гронінген спільно з Еразмус Мундус «Європейська культура та політика» (1 травня - 5 червня 2017 р.); програмою Erasmus+-University of Bedfordshire-UALTA “Assessment for more effective foreign language learning” (April 25-27, 2018); програмою курсу EALTA-UALTA-Sumy State University “Building assessment skills of Ukrainian ESP teachers”(October 10-12, 2018).