Факультет фінансів

Мурашко Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра банківської справи та страхування
Посада: професор кафедри банківської справи та страхування, заступник декана факультету фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Кандидат економічних наук, професор кафедри страхування, заступник декана фінансово-економічного факультетуМурашко Олена Володимирівна. Науково-педагогічний стаж становить 19 років. Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями фінансового управління в страхових організаціях. Під її керівництвом було захищено кандидатську дисертацію. Здійснює керівництво 5 аспірантами. Автор та співавтор понад 30 наукових фахових праць, в т.ч. 3 підручника (в співавторстві), 3 навчально-методичних посібників (в співавторстві) з грифом МОН України.   У 1994, 2006 рр. співпрацювала з програмою TACIS з питань страхування, у 2004 р. - зі Світовим банком. Тісно співпрацює з провідними страховими компаніями України, органами державного регулювання, вітчизняними та міжнародними начальними закладами, що готують страхових фахівців.Викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент», «Облік і звітність у страхових організаціях».