Факультет фінансів

КОНКУРС на вакантні місця навчання за державним замовленням21 Лютого 2019р.

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

БАКАЛАВР

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ІІ курс (термін навчання - 4 роки)

спеціалізація «Банківська справа» - 1вакантне місце;

ІІІ курс (термін навчання - 4 роки)

спеціалізація «Фінанси та страхування» - 1 вакантне місце

 

 

 

Декан факультету фінансів                                           В.К. Хлівний

 

 

Документи подаються до деканату факультету фінансів

 (кім. 039, навч. корпус – ІІІ)

 до 25.02.2019 включно.

Порядок переведення здійснюється відповідно до Положення «Про порядок переведення студентів на вакантні місця навчання за державним замовленням у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затверджено Вченою радою університету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» протокол № 3 від 30.10.2018, введено в дію наказом ректора від 01.11.2018.

20.02.2019