Факультет фінансів

Кафедра банківської справи оголошує старт VІІ Міжнародного конкурсу студентськихнаукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»24 Листопада 2019р.

Терміни проведення конкурсу:

Подання робіт: з 01 грудня 2019р. до 29 березня 2020 р.

Розгляд робіт конкурсною комісією:квітень 2020 р.

Підведення підсумків заочного туру конкурсу та оголошення учасників 2 туру: квітень 2020 р.

Проведення 2 туру: червень 2020 р. Другий тур – очний, у формі конференції переможців 1 туру.

Учасники конкурсу нагороджуються сертифікатами. Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами та цінними призами від спонсорів.

Вимоги до учасників:

  • студенти ВНЗ (особи, що є студентами на дату подання роботи);
  • допускається співавторство у кількості не більше трьох осіб;
  • кількість робіт від одного ВНЗ не обмежується.

Вимоги до робіт:

Конкурсна робота повинна бути самостійним науковим дослідженням з ознаками наукової новизни, результати повинні бути обґрунтовані науковими методами.

Робота повинна бути унікальною та не поданою до інших конкурсів.

Робота виконується українською або англійською мовою.

Оформлення роботи та пакет документів учасника:

  1. Робота в електронному форматі PDF, сформованана аркушах А4 з титульним аркушем (зазначається назва ВНЗ, тема роботи, прізвища автора та наукового керівника, рік виконання), анотацією (зразок додається), планом, текстом роботи обсягом максимум 40 сторінок, бібліографічним списком та додатками. Для формування тексту роботи використовується шрифт Times New Roman 14 пунктів, інтервал 1,2. Поля тексту 2,0 з усіх боків. Текст вирівнюються про правому та лівому краю з абзацним відступом 1,25 см. Рисунки та таблиці можуть бути виконані шрифтом 12. До файлу роботи додається файл оригіналів рисунків в форматі Excel. та оригінал роботи в текстовому форматі Word– з метою перевірки засобами Університету на наявність плагіату.
  2. Відомості про автора (авторів) роботи та наукового керівника (згідно зразка), затверджені рішенням відповідної кафедри (на якій працює науковий керівник) – в форматі PDFабо JPEG.
  3. Також необхідно пройти реєстрацію за посиланням «Реєстрація online »

Пакет документів учасника надсилається електронною поштою на адресу оргкомітету konkurs@kneu.edu.ua. Кожен файл, що надсилається, повинен мати назву латиницею, що відповідає прізвищу автора (авторів) роботи. Роботи, що відправлені після 29березня 2019року, оргкомітетом не розглядаються.

Більш докладна інформація міститься у Положенні про конкурс та на сайті.

Довідки за телефоном +38 (067) 183-00-11 (Чуб Павло Михайлович), або електронною поштою (konkurs@kneu.edu.ua)

ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ