Факультет фінансів

Оголошення20 Квітня 2022р.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет
 імені Вадима Гетьмана»
ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ
 
ОГОЛОШЕННЯ
щодо переведення студентів факультету фінансів
на вакантні місця навчання за державним замовленням
спеціальність 072 «фінанси, банківська справа та страхування»
 
денна форма 
 
бакалаври, 
 • другий курс:
  освітня програма «Корпоративні фінанси»  – 1 вакантне місце;
 • третій курс:
  освітня програма «Фінанси»  – 2 вакантних місця;
  освітня програма «Корпоративні фінанси»  – 2 вакантних місця;
  освітня програма «Банківський бізнес» – 1 вакантне місце
 • четвертий курс:
  освітня програма «Фінанси»  – 1 вакантне місце.
 
заочна форма
бакалаври, 
 • четвертий курс:
  освітня програма «Банківський бізнес»  – 1 вакантне місце;
 
 
Декан факультету фінансів В. Хлівний
 
 
 
Прийом документів здійснюється деканатом факультету фінансів 
до 25/04/2022 включно на email факультету фінансів fef@kneu.edu.ua 
відповідно до «Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця навчання за державним замовленням у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», яке затверджене Вченою радою Університету 30 жовтня 2018 року, протокол № 3.