Факультет фінансів

Оголошення19 Вересня 2020р.

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

ОГОЛОШЕННЯ

щодо переведення студентів факультету фінансів

на вакантні місця навчання за державним замовленням

спеціальність 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

денна форма

освітній ступень - бакалавр

другий курс:

 • освітньо-професійна програма «Митна справа» – 1 вакантних місця;
 • освітньо-професійна програма «Корпоративні фінанси» – 2 вакантних місця;
 • освітньо-професійна програма «Цифровий банкінг» – 1 вакантне місце;

третій курс:

 • освітньо-професійна програма «Корпоративні фінанси» – 2 вакантних місця;

освітній ступень – магістр

другий рік навчання:

 • освітньо-професійна програма «Фінанси»  – 2 вакантних місця;
 • освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент та контролінг»  – 3 вакантних місця;

заочна форма

освітній ступень - бакалавр

другий курс:

 • освітньо-професійна програма «Фінанси»  – 1 вакантне місця;

третій курс:

 • освітньо-професійна програма «Фінанси» – 1 вакантне місця;
 • освітньо-професійна програма «Митна справа» – 1 вакантне місця;

четвертий курс:

 • спеціалізація «Фінанси» - 3 вакантних місця;
 • спеціалізація «Банківська справа» - 1 вакантне місця;

 

Декан факультету фінансів                                                       В.К. Хлівний

 

Прийом документів здійснюється деканатом факультету фінансів до 25.09.2020 відповідно до«Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця навчання за державним замовленням у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затверджено Вченою радою Університету ЗО жовтня 2018 року, протокол № 3.

Заяви надсилаються на e-mail: fef@kneu.edu.ua