Факультет фінансів

Проведена 89 студентська конференція КНЕУ по платформі кафедри Банківської справи та страхування27 Червня 2022р.

В травні-червні у КНЕУ проходить 89 студентська наукова конференція «Інноваційні ідеї та креативні проєкти для економічного відродження в Україні».

В умовах воєнного стану кафедра банківської справи та страхування об’єднала студентів різних дослідницьких інтересів і організувала роботу в асинхронному режимі по платформі «Банківський та страховий бізнес: інновації, креативні ідеї, FinTech-рішення». Модератором платформивиступив заступник завідувача кафедри з наукової роботи проф. Нікітін А.В.

З 30 травня по 3 червня відбулось оцінювання презентацій студентів. Всього було заявлено 25 доповідей 25 студентів під керівництвом 13 викладачів кафедри. З них 24 студенти ФФ, 1 студент ФЕТАУ. 2 курс представили 4 студенти, 3 курс – 10 студентів, 4 курс – 2 студенти і 9 студентів 1 курсу магістратури. Три студенти заявили участь одночасно у двох доповідях.

Програма конференції

В оцінюванні, що було здійснено за п’ятьма критеріями, взяло участь 18 викладачів кафедри (Примостка Л.О., Баранов А.Л., Баріда Н.П., Брегеда О.В., Білошапка В.С., Демченко В.С., Димніч О.В., Іванова Т.Г, Кисіль Г.С., Корнилюк Р.В., Кривошлик Т.Д., Нікітін А.В.,  Охрименко І.Б., Стецюк Т.В., Стрільчук Ю.І., Татаріна Т.В., Циганова Н.В., Чуб П.М.). За результатами роботи по платформі кафедри визначено переможців, в тому числі отримали призові місця студенти:

Перше місце і дипломи першого ступеня:

Тема: «Розвиток фінтех у відновленні й розбудові економіки України»,

           Пацаль Олександра Олегівна, 3 курс ФФ, ФБ-301

          Сиротенко Марія Романівна, 3 курс ФФ, ФБ-301

Науковий керівник: Охрименко І.Б., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування.

Тема: «Діджиталізація у банківському бізнесі»

           Герасимчук Марія Юріївна, 5 курс ФФ, ФБМ-505

           Науковий керівник: Нікітін А.В., к.е.н., проф. кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Роль кредиту у розвитку та відновленні економіки України»

Повидиш Анна Олексіївна, 2 курс ФФ, ФБ-201

Науковий»» керівник: Циганова Н.В., д.е.н., проф. кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Стан банківської системи України у воєнних умовах»

Семчишен Євгеній Олегович, 2 курс ФФ, ФБ-202

Науковий керівник: Циганова Н.В., д.е.н., проф. кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Страхування банківських ризиків в Україні: сучасна практика та перспективи розвитку»

Болдирєв Феодосій Віталійович, 3 курс ФФ, ФЦ-301

Сиротенко Марія Романівна, 3 курс ФФ, ФБ-301

Науковий керівник: Татаріна Т.В., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування

 

Друге місце і дипломи другого ступеня:

Тема: «CBDC та їх вплив на фінансову систему»

Стрибайло Артем Юрійович, 5 курс ФФ, ФБМ-505.

Науковий керівник: Ходакевич С.І., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Страхування життя: тенденції та європейський досвід»

Перепелюк Тетяна Василівна, 5 курс ФФ, ФСР-501

Науковий керівник: Стецюк Т.І., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Осцилятори RSI та SO. Спільні та відмінні особливості»

Костенко Володимир Васильович,3 курс ФЕТАУ, ЕЛ-301

Науковий керівник: Нікітін А.В., к.е.н., проф. кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Фінансові технології як драйвер розвитку банківського бізнесу»

Ткаченко Валентина Іванівна, 5 курс ФФ, ФМБ-505

Науковий керівник: Шевалдіна В.Г., к.е.н., доц. кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Кредитні спілки у економічному відродженні України»

Терно Надія Анатоліївна, 4 курс ФФ, ФББ-401

Науковий керівник: Білошапка В.С., к.е.н., проф. кафедри банківської справи та страхування

 

Третє місце  і дипломи третього ступеня:

Тема: «Розвиток необанкінгу в Україні та світі»

            Пономаренко Катерина Олександрівна, 5 курс ФФ, ФБМ-505.

             Науковий керівник: Ходакевич С.І., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування

Тема:  «Сучасні маркетингові інструменти залучення та утримання клієнтів банку»

Бичкова Тетяна Володимирівна, 4 курс ФФ, ФББ-401мс

Науковий керівник: Нікітін А.В., к.е.н., проф. кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Інноваційні вектори розвитку добровільного медичного страхування в Україні»

Корчака Юлія Володимирівна, 5 курс ФФ, ФСР-501

Науковий керівник: Кривошлик Т.Д., к.е.н., проф. кафедри банківської прави та страхування

Тема:  «Роль фінансових посередників у відновленні економіки України»

Асонов Максим Сергійович, 2 курс ФФ, ФБ-201

Науковий керівник Брегеда О.А., к.е.н, доцент кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Маркетинг як інструмент активізації розвитку страхового бізнесу»

Подольчук Олег Володимирович, 5 курс ФФ, ФСР-501

Науковий керівник: Стецюк Т.І., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Андерайтингова політика як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової компанії»

Матох Михайло Володимирович, 5 курс ФФ, ФСР-501

Науковий керівник: Баранов А.Л., д.е.н.,  проф. кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Дистанційна праця в контексті забезпечення кадрової безпеки фінансового бізнесу»

Тронь Андрій Андрійович, 3 курс ФФ, ФБ-301

Науковий керівник: Іванова Т.Г., к.е.н., проф. кафедри банківської справи та страхування

Тема: «Шляхи підвищення ефективності управління фінансовим станом страховика»

Петруха Софія Аркадіївна, 5 курс ФФ, ФСР-501

Науковий керівник: Демченко В.О., к.е.н., ст .викл. кафедри банківської справи та страхування

 

Всі студенти отримали сертифікати учасників, а наукові досягнення переможців будуть опубліковані в університетському збірнику тез конференції. На цей момент опубліковани тези учасників секції - за посиланням.

 Вітаємо студентів та наукових керівників та бажаємо всім мирного неба, подальших успіхів у науці і міцного здоров’я!