Факультет фінансів

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ ERASMUS KA2 - DEFEP01 Червня 2023р.

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ ERASMUS+ KA2 - DEFEP

З 1 по 10 травня 2023 року методом формалізованого онлайн-анкетування було проведено соціологічне дослідження, метою якого став опис пріоритетів, потреб та запитів стейкхолдерів дистанційної освіти як потенційно окремої форми освіти.

Соціологічне дослідження проведене командою проєкту Erasmus+ KA2 DEFEP «Дистанційна освіта майбутнього: кращі практики ЄС у відповідь на запити сучасних здобувачів вищої освіти та ринку праці», серед якої є команда КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Мета дослідження – описання пріоритетів, потреб та запитів зацікавлених сторін (стейкхолдерів) дистанційної освіти як потенційно окремої форми освіти.

Генеральну сукупність дослідження склали студенти, науково-педагогічні працівники (НПП), керівники та афілійовані роботодавці шести закладів вищої освіти:

 – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

 – Львівський національний університет природокористування.

 – Національний університет «Чернігівська Політехніка».

– Уманський національний університет садівництва.

– Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

– Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

За результати дослідження встановлено, що стейкхолдери в цілому готові до впровадження дистанційної освіти як окремої форми, проте їхня готовність є неоднорідною. Зокрема:

  1. Студенти доволі оптимістично дивляться на дистанційну освіту, орієнтуючись на її практичність та комфортність, але усвідомлюючи її нижчу якість.
  2. Керівники та НПП також вбачають проблему нижчої якості знань та навичок, що отримуються в дистанційному форматі, також підкреслюють ряд характерних для неї проблем (організаційних, технічних, психологічних тощо), але одночасно з цим розуміють доцільність і раціональність цього формату, тому готові до його впровадження.
  3. Роботодавці на особистому рівні надають перевагу традиційному формату, але на інституційному рівні готові до масовізації дистанційної освіти та в певній мірі зацікавлені в участі в її вдосконаленні.

І хоча є сильна диференціація ставлення до дистанційного формату серед представників різних напрямів освіти, різних ЗВО тощо, для основного масиву стейкхолдерів дистанційна освіта вже встигла перетворитись на звичку, яку вони готові формалізувати.

Повний Звіт за результатами соціологічного дослідження запитів стейкходерів дистанційної освіти (здобувачі вищої освіти, викладачі, менеджмент ЗВО, роботодавці) розміщено за посиланням: https://defep.chmnu.edu.ua/wp-content/themes/twentytwenty/media/social_survey/Sociological%20survey_Ukraine_ukr.pdf