Факультет фінансів

Презентація результатів міжнародного проєкту за програмою Erasmus KA2 DEFEP «Distance education for future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market»28 Червня 2024р.

27 червня 2024 року у змішаному форматі на факультеті фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулася презентація результатів міжнародного проєкту за програмою Erasmus+ KA2 DEFEP «Distance education for future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market».

 

Декан факультету фінансів, професор Богдан Стеценко, завідувач кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу професор Олег Терещенко та відповідальний виконавець проєкту DEFEP, професор Тетяна Майорова доповіли про основні результати діяльності за проєктом та окреслили шляхи розвитку проєкту на наступні періоди. 

 

Серед важливих результатів звітного періоду – оновлення навчально-методичного та організаційного забезпечення дистанційної форми навчання в університеті; оновлення освітніх програм «Фінансовий менеджмент та контролінг» та «Інвестиційний менеджмент» та відповідних навчальних планів для дистанційної форми навчання, проведення профорієнтаційної роботи на факультеті та інше.

Окремо обговорили хід виконання завдань за Робочим пакетом 5 – «Удосконалення методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення системи дистанційної освіти». Зокрема, в центрі уваги були результати тендерних закупівель обладнання та програмного забезпечення для експериментальної навчальної лабораторій дистанційної освіти на факультеті фінансів.

 

Серед важливих напрямів подальшої діяльності за проєктом – розробка необхідного методичного забезпечення для навчальних дисциплін освітніх програм «Фінансовий менеджмент та контролінг» та «Інвестиційний менеджмент», спеціальність 072 – фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43353764/101083143/ERASMUS2027

 

https://defep.chmnu.edu.ua/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR08PQzmoWxcltzyjXyYX8u4xUfOUFyFDsK88-A2UfbcJREzAASOjsskEck_aem_pcadOyI8Qo-ntZliqZ_SFA