Факультет фінансів

Оголошення щодо вакантних місць на навчання за державним замовленням20 Вересня 2021р.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

 імені Вадима Гетьмана»

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

ОГОЛОШЕННЯ

щодо переведення студентів факультету фінансів

на вакантні місця навчання за державним замовленням

спеціальність 072 «фінанси, банківська справа та страхування»

 

денна форма

бакалаври,

  • другий курс:

освітня програма «Фінанси»  – 1 вакантне місце;

освітня програма «Корпоративні фінанси»  – 2 вакантних місця;

освітня програма «Банківський бізнес» – 1 вакантне місце;

освітня програма «Інвестиційний менеджмент» – 1 вакантне місце;

освітня програма «Митна справа» (зі скороченим терміном навчання)  – 1 вакантне місце;

 

  • четвертий курс:

освітня програма «Фінанси»  – 1 вакантне місце;

освітня програма «Банківський бізнес» – 1 вакантне місце.

 

магістри,

  • другий рік навчання:

освітня програмам «Фінанси» – 1 вакантне місце.

 

заочна форма

бакалаври,

  • третій курс:

освітня програма «Фінанси»  – 1 вакантне місце;

 

  • четвертий курс:

освітня програма «Корпоративні фінанси»  – 1 вакантне місце;

 

 

Декан факультету фінансів                                                      В. Хлівний

 

         

 

Прийом документів здійснюється деканатом факультету фінансів до 24/09/2021 включно (каб.039) відповідно до «Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця навчання за державним замовленням у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», яке затверджене Вченою радою Університету 30 жовтня 2018 року, протокол № 3.