Факультет фінансів

КОНКУРС на вакантні місця навчання за державним замовленням19 Вересня 2018р.

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ  
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на вакантні місця навчання за державним замовленням
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
БАКАЛАВР

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ІІ курс

спеціалізація «Фінанси» - 1 вакантне місце

спеціалізація «Банківська справа» - 1 вакантне місце

ІІІ курс

спеціалізація «Фінансита страхування» - 2 вакантних місця

спеціалізація «Банківська справа» - 3 вакантних місця

МАГІСТР

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ІІ курс

спеціалізація  «Фінанси і кредит» -    1 вакантне місце.

Декан факультету фінансів                                             В.К. Хлівний

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

ДЕКАНАТОМ ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ (кім. 039)

ДО 28 вересня 2018 ВКЛЮЧНО

Умови участі у конкурсі та перелік документів визначено Положенням про порядок переведення студентів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням