Факультет фінансів

Кафедра менеджменту банківської діяльності запрошує студентів до участі у V Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»18 Січня 2018р.

Шановні студенти, триває прийом робіт на  Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»

Терміни проведення конкурсу:

Подання робіт: з 20 грудня 2017 р. до 28 лютого 2018 р.

Розгляд робіт конкурсною комісією: березень 2018 р.

Підведення підсумків заочного туру конкурсу та оголошення учасників 2 туру: квітень 2018 р.

Проведення 2 туру: травень 2018 р. Другий тур – очний, у формі конференції переможців 1 туру.

Оргкомітет Конкурсу:

Голова оргкомітету: проф. Примостка Л.О., завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності;

Секретар оргкомітету: Лавренюк В.В., доц. кафедри менеджменту банківської діяльності;

Члени оргкомітету: декан ФЕФ Хлівний В.К., проф. Аржевітін С.М., проф. Майорова Т.В, проф. Конопатська Л.В., проф. Краснова І.В., доц. Позднишев Є.В., доц. Боришкевич О.В., доц.. Іванова Т.Г., доц. Гойванюк М.П., доц. Суторміна А.М., доц. Суторміна К.М., доц. Шевалдіна В.Г., ст. викл. Щеглюк М.С., ас. Кисіль Г.С., асп. Домінова І.В.

Журі Конкурсу:

голова журі – Нікітін А.В., к.е.н., доц., заст. зав. кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ;

- члени журі:

 • Іоанна Кочар (Joanna Koczar), д-р економіки, доцент кафедри теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу Вроцлавського економічного університету, м. Вроцлав (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Республіка Польща;
 • Томаш Кук (Tomasz Kuk), проректор з міжнародного співробітництва Міжнародної вищої лінгвістичної школи в Ченстохові (Miedzynarodowej Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie), Республіка Польща;
 • Ігор Брітченко (Igor Britchenko) д-р економіки, професор Вищої школи в Тарнобжегу, (Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Республіка Польща;
 • Богдан Ніна Іванівна., д.е.н., проф., проф кафедри національної економіки та державного управління Білоруського державного економічного університету,Республіка Білорусь;
 • Азаренкова Г.М., д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування ХННІ ДВНЗ «УБС», м. Харків;
 • Берест М. М., к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ імені Семена Кузнеця, м. Харків
 • Вовчак О.Д., д.е.н, проф., зав. кафедри банківської справи ІБТБ ДВНЗ «УБС», м. Київ;
 • Гладченко Л.П., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів КНЕУ;
 • Дзюблюк О.В., д.е.н., проф., зав. кафедри банківської справи ТНЕУ, м. Тернопіль;
 • Довгань Ж.М., д.е.н., проф., проф. кафедри банківського менеджменту та обліку ТНЕУ, м. Тернопіль;
 • Карпова Т.С., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця;
 • Козак П.В., голова ради громадської організації «ЕйСіАй-Україна»;
 • Кузнецова Л.В., д.е.н., проф., зав. кафедри банківської справи ОНЕУ, м. Одеса;
 • Науменкова С.В., д.е.н., проф., проф кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка. 

Більше інформації та умови участі на сторінці конкурсу