Факультет фінансів

21.10.2022 відбулося перше засідання робочої групи факультету фінансів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана з моніторингу освітніх програм на першому, другому і третьому рівнях вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»21 Жовтня 2022р.

21 жовтня 2022 року в режимі онлайн зв’язку відбулося перше засідання робочої групи факультету фінансів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана з моніторингу освітніх програм на першому, другому і третьому рівнях вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», створеної рішенням Вченої ради факультету фінансів (протокол № 2 від 28.09.2022).

На засіданні робочої групи був присутній декан факультету фінансів професор Стеценко Богдан, який підняв питання приведення змісту усіх освітніх програм факультету у відповідності до актуальних тенденцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також наповненості освітніх програм потребам ринку праці та роботодавців. Було прийнято рішення провести моніторинг якості освітнього процесу на освітніх програмах факультету фінансів із залученням усіх стейкхолдерів освітніх програм (здобувачів вищої освіти, органів самоврядування, НПП, роботодавців), а також оновлення складу професійної дорадчої ради факультету, включивши до неї активних роботодавців та випускників освітніх програм факультету. Також було запропоновано продовжити роботу кафедр факультету зі створення асоціацій випускників освітніх програм.

На засіданні робочої групи виступив Відповідальний секретар Приймальної комісії від факультету фінансів доцент Лавренюк Владислав, який доповів про результати вступної компанії на освітні програми факультету фінансів на перший і другий рівень вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у 2022 році та окреслив основні напрями її можливої оптимізації у 2023 році.

Також на засіданні робочої групи розглядалися питання особливостей освітнього процесу на усіх освітніх програмах факультету фінансів в умовах воєнного стану в Україні.