Фiнансово-економiчний факультет

Журі конкурсу

Голова журі: Нікітін Андрій Валерійович, к.е.н., доц., доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ

Члени журі:

Іоанна Кочар (Joanna Koczar), д-р економіки, доцент кафедри теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу Вроцлавського економічного університету, м. Вроцлав (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Республіка Польща (Rzeczpospolita Polska);

Ігор Брітченко (Igor Britchenko) д-р економіки, професор Вищої школи в Тарнобжегу, (Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Республіка Польща (Rzeczpospolita Polska);

Азаренкова Г.М., д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів ХННІ ДВНЗ «УБС», м. Харків;

Вовчак О.Д., д.е.н, проф., зав. кафедри банківської справи ІБТБ ДВНЗ «УБС», м. Київ;

Гладченко Л.П., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів КНЕУ;

Довгань Ж.М., д.е.н., проф., проф. кафедри банківського менеджменту та обліку ТНЕУ, м. Тернопіль;

Козак П.В., голова ради громадської організації «ЕйСіАй-Україна»;

Кузнецова Л.В., д.е.н., проф., зав. кафедри банківської справи ОНЕУ, м. Одеса;

Лазарєв Д.Є., член ради громадської організації «ЕйСіАй-Україна»;

Науменкова С.В., д.е.н., проф., проф. кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка. 

Остання редакція: 10.11.16