Факультет фінансів

Журі конкурсу

Голова журі: Нікітін Андрій Валерійович, к.е.н., доц., доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ

Члени журі:

Іоанна Кочар (Joanna Koczar), д-р економіки, доцент кафедри теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу Вроцлавського економічного університету, м. Вроцлав (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Республіка Польща;

Томаш Кук (Tomasz Kuk), проректор з міжнародного співробітництва Міжнародної вищої лінгвістичної школи в Ченстохові (Miedzynarodowej Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie), Республіка Польща;

Ігор Брітченко (Igor Britchenko) д-р економіки, професор Вищої школи в Тарнобжегу, (Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), Республіка Польща;

Богдан Ніна Іванівна., д.е.н., проф., проф кафедри національної економіки та державного управління Білоруського державного економічного університету,Республіка Білорусь;

Азаренкова Г.М., д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування ХННІ ДВНЗ «УБС», м. Харків;

Берест М. М., к.е.н., доцент кафедри фінансів ХНЕУ імені Семена Кузнеця, м. Харків

Вовчак О.Д., д.е.н, проф., зав. кафедри банківської справи ІБТБ ДВНЗ «УБС», м. Київ;

Гладченко Л.П., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів КНЕУ;

Дзюблюк О.В., д.е.н., проф., зав. кафедри банківської справи ТНЕУ, м. Тернопіль;

Довгань Ж.М., д.е.н., проф., проф. кафедри банківського менеджменту та обліку ТНЕУ, м. Тернопіль;

КарповаТ.С., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця;

Козак П.В., голова ради громадської організації «ЕйСіАй-Україна»;

Кузнецова Л.В., д.е.н., проф., зав. кафедри банківської справи ОНЕУ, м. Одеса;

Науменкова С.В., д.е.н., проф., проф кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка. 

Остання редакція: 11.12.17