Факультет фінансів

І Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку”

Роботи учасників І Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія сучасність та перспективи розвитку"

Автор

Тема

Керівник

1.       

Бондар Антон Григорович

"Модернізація підходів до оцінки кредитного ризику підприємств"

Тригуб О.В.

2.       

Гвілава Тамара Валеріївна

"Роль банківського кредитування в розвитку реального сектору економіки України"

Криклій О.А.

3.       

Кисельов Дмитро Геннадійович

"Операції банків з цінними паперами:сучасний стан та шляхи покращення"

Вовчак О.Д.

4.       

Косточка Олександра Олександрівна

«Інвестиційна політика банків в умовах нестабільності фінансових ринків»

Краснова І.В.

5.       

Кузьменко Віталій Миколайович

"Управління реальними інвестиціями на основі "Теорії оновлення"

Смагін В.Л.

6.       

Куренная Мария Анатольевна

«Финансовая грамотность и финансовые заблуждения населения»

Коробов В.И.

7.       

Лях Віталій Олегович

"Упередження системного ризику ліквідності в контексті забезпечення стабільності банківської системи"

Карчева Г.Т.

8.       

Пастушка Анастасія Валеріївна, Потьомкіна Ліонгіна Андріївна

"Дослідження ефективності лімітування валютного ризику банку"

Ребрик М.А.

9.       

Середа Василь Сергійович

"Управління проблемними кредитами банків України"

Криклій О.А.

10.   

Сосницька Олена Миколаївна

"Оцінка концентрації банків на ринках банківських послуг та стратегії ринкового охоплення (на прикладі банківських систем Російської Федерації, України, Республік Беларусь та Казахстан)"

Корецька Н.І.

11.   

Тоценко Валерій Юрійович

"Фінансова стійкість банків України"

Маслова А.Ю.

12.   

Фомичева Оксана Евгеньевна

«Перспективы развития детского банкинга в России и в Украине»

Коробов В.И.

13.   

Чумак Юлія Андріївна

 «Депозитна політика банків в Україні»

Нікітін А.В.

14.   

Шльончак Василь Васильович

"Оцінка ефективності реалізації кредитно-інвестиційних стратегій банків України"

Череплюк Г.М.