Факультет фінансів

Вітаємо переможців міжнародного конкурсу студентських робіт, проведеного на базі кафедри!04 Червня 2021р.

Третього червня 2021 року на факультеті фінансів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відбувся  другий, заключний, тур Восьмого Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку". - Програма конкурсу - за посиланням

Конкурс проведений на підставі діючого Положення та Наказу КНЕУ №532 від 20.11.2020 р. і складався з двох етапів (турів). Електронні версії робіт надсилались в оргкомітет протягом січня-квітня 2021 року. На першому турі – члени журі дистанційно рецензували роботи та обрали кращі для очної презентації на другому турі.

До другого туру було допущено 15 робіт, що були підготовлені 17 студентами з 10 провідних вишів України та двох іноземних – Євразійського національного університету імені Л.Н. Гумільова (м. Нур-Султан, Казахстан), Самаркандського інституту економіки та сервісу (м. Самарканд, Республіка Узбекистан).

За умови карантину Оргкомітетом вже другий рік поспіль було прийняте рішення про дистанційне проведення фінальної частини конкурсу з використанням платформи Zoom. Отже, фінал пройшов онлайн у формі конференції переможців І туру, де учасники презентували свої роботи перед фаховим журі.

Відкрив роботу конференцій конкурсу ректор КНЕУ, д.е.н., проф., Дмитро Лук’яненко  – з підкресленням великої ролі студентської науки, побажань успіхів всім учасникам та важливістю роботи кафедри банківської справи та страхування по залученню до науки студентської молоді, розвитку міжнародних зав’язків університету. Голова оргкомітету конкурсу д.е.н., проф., завідувач кафедри банківської справи Людмила Примостка надала короткий історичний екскурс про конкурс, що проводиться щорічно з 2013 року, подякувала за участь у конкурсі та побажала успіхів всім учасникам. Була висловлена подяка зарубіжним членам оргкомітету Конкурсу – Ігорю Брітченку – доктору габітованому, професору Вищої державної школи в Тарнобжегу (Польща);  Ніні Богдан, д.е.н., проф., проф. кафедри національної економіки та державного управління Білоруського державного економічного університету  (Республіка Білорусь); Іветі Міетуле (Iveta Mietule), д.е.н., проф., ректору Резекнеської технологічної академії (Rezekne Academy of Technologies), Латвія; Георгію Сігуа (George Sigua), доктору економіки, с.н.с. Інституту економіки Тбіліського державного університету імені Джавахішвілі, Грузія; Сембієвій Ляззат Миктибеківнаі,  д.е.н., проф., проф. кафедри фінансів Євразійського національного університету ім. Л.М. Гумільова (Казахстан).

Вступне слово взяли Юрій Прозорова – президент Українського товариства фінансових аналітиків, Поліна Кірушко – менеджер «Ernst & Young Ukraine», Вадим Березовик – банківський експерт, директор ТОВ «ПроФін консалтинг»,член наглядової ради КНЕУ, побажавши студентам успіхів та підкресливши роль науки в становленні фахівця з банківської справи. 

Журі конкурсу представлено як професійними викладачами із провідних вишів України, що готують кадрів до банківської системи, так і фахівцями-практиками. Вчергове організатори раді були бачити серед журі другого етапу конкурсу Галину Азаренкову – д.е.н., проф., завідувача кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій Навчального-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна, (м. Харків); Марину Берест – к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів ДВНЗ «ХНЕУ імені Семена Кузнеця» (м. Харків); Ольгу Вовчак – д.е.н., проф.,  зав. кафедри банківської справи та фінансових технологій Навчально-наукового інституту банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи (м. Київ); Нелі Волкову – к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця), Лідію Гладченко  – к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів КНЕУ; Олександра Дзюблюка – д.е.н., проф., завідувача кафедри банківської справи Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль); Жанну Довгань – д.е.н., проф., професора кафедри банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль); Лілію Жердецьку, д.е.н., доцента, зав. кафедри банківської справи ОНЕУ (м. Одеса).; Наталію Білань, к.е.н., старшого консультанта «Ernst & Young Ukraine»;Світлану Науменкову  - д.е.н., проф., проф. кафедри фінансів КНУ імені Тараса Шевченка.

В цьому році до журі долучились Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., проф., завідувач відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, радник Міністра фінансів України, член Експертної Ради при Раді Національного банку України; Пантєлєєва Наталія Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи, заступник директора Черкаського інституту Університету банківської справи; Шевцова Олена Йосипівна, д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДНУ імені Олеся Гончара (м. Дніпро).

Конкурс пройшов у дружній, конструктивній обстановці. Учасники очного туру презентували результати своїх досліджень та відповідали на численні запитання членам журі та студентам, викладачам.

Голова журі, к.е.н, доцент, професор кафедри, заступник завідувача з наукової роботи кафедри банківської справи та страхування КНЕУ Андрій Нікітін в своєму виступі перед оголошенням переможців – подякував членам журі за плідну роботу, додатково відзначивши високий рівень рецензування у першому, дистанційному турі. Подяка була висловлена як присутнім на другому членам журі, так і тим, хто не зміг бути присутнім та взяв учать у рецензуванні робіт на першому етапі: Іоанні Кочар – доктору економіки, доценту кафедри теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу Вроцлавського економічного університету (Польща), Томашу Куку – проректору з міжнародного співробітництва Міжнародної вищої лінгвістичної школи в Ченстохові (Польща).

Поліна Кірушко – від імені компанії «Ernst & Young Ukraine» запросила всіх переможців на стажування з перспективою працевлаштування, а Юрій Прозоров - подарував у якості призу за кращу аналітичну складову конкурсної роботи Бондар Жанні, студентці ЧННІ УБС (м. Черкаси) - актуальіну монографію Кричевська Т.О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження

Учасники другого туру відзначили високий рівень представлених на конкурс робіт та змістовність доповідей. Рекомендовано продовжити конкурс та оголосити Дев’ятий конкурс у 2021-2022 році із сподіванням повернути офлайн формат другого туру.

Переможці конкурсу:

 

ПІБ

Тема роботи

ВНЗ

Місце

Дудник Яна Володимирівна

Проникнення краудфандингу на ринок фінансових послуг

КНУ імені Тараса Шевченка

1 місце

Василенко Марина Костянтинівна

Оцінка факторів формування попиту на кредитні ресурси в економіці

ХНЕУ імені Семена Кузнеця

1 місце

Самархан Гүлия Айдосқызы

Современное состояние банковской системы Казахстана в условиях кризиса

ЄНУ імені Л.Н. Гумільова

1 місце

Гонгало Наталія Миколаївна

Вплив цифрових інновацій на конкурентноспроможність банківських установ

ННІБТБ УБС (м. Київ)

1 місце

Іванова Даря Сергіївна

Діджиталізація банківської та митної сфер України в умовах евроінтеграції

ХНЕУ імені Семена Кузнеця

2 місце

Бондар Жанна Богданівна

Альтернативні валюти як драйвер грошового плюралізму в умовах посилення глобалізаційних викликів

ЧННІ УБС (м. Черкаси)

2 місце

Пономаренко Катерина Олександрівна

Цифрова валюта центральних банків: перспективи та наслідки впровадження

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

2 місце

Жилич Тетяна Андріївна

Financial institution currency risk management

КНТЕУ

2 місце

Коваль Неля Анатоліївна

Стратегія формування ефективної кредитної політики банку в сучасних умовах

ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна (м. Харків)

3 місце

Шевчук Дмитро Вікторович

Покращення фінансових результатів діяльності комерційного банку

НУБіПУ (м. Київ)

3 місце

Khotamkulova Madina Sanjar kizi

Development of the banking system of the republic of Uzbekistan in the conditions of economic reform

Самаркандський інститут економіки та сервісу

3 місце

Гаврилюк Анастасія Володимирівна,
Ващук Ірина Олександрівна

Ризики в банківській діяльності

ЗНУ (м. Тернопіль)

3 місце

Бексултанова Индира Руслановна

Актуальные проблемы развития банковских технологий

ЄНУ імені Л.Н. Гумільова

3 місце

Остапенко Оксана Володимирівна, Кирко Ангеліна Юріївна

Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні

ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна (м. Харків)

Переможець І туру з особливою відзнакою у ІІ турі

Черкесенко Катерина Ігорівна

Нові виклики та перспективи розвитку інтеграційних процесів комерційних банків та страхових компаній в Україні

НУБіПУ (м. Київ)

Переможець І туру з особливою відзнакою у ІІ турі

Керівництво кафедри висловлює подяку секретарю оргкомітету к.е.н., доценту, доценту кафедри Павлу Чубу, члену оргкомітету к.е.н., доценту кафедри Юлії Стрільчук, всім викладачам кафедри, що сприяли роботі оргкомітету за зробили значний внесок в ефективне проведення другого етапу конкурсу. 

Більше фото на сторінці кафедри у Facebook