Факультет фінансів

Фридель Володимир Ігорович

Кафедра: Кафедра банківської справи
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 6 років
Біографія:

В 2010 році з відзнакою закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю банківська справа. З цього ж року зарахований в аспірантуру з відривом від виробництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана». З вересня 2013 року прийняти на посаду асистента кафедри банківської справи, згодом обраний за конкурсом на посаду старшого викладача. Викладає дисципліни «Гроші та кредит», «Операції банків та небанківських кредитних установ», "Банківська система".

З 2011 по 2014 рр. очолював Наукове студентське товариство КНЕУ, учасник конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів, автор більше 30 публікацій та організатор багатьох наукових заходів Університету. 

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Банки на ринку лізингових послуг України" за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. 

Впродовж 2014-2015 років отримав досвід роботи в лізинговому бізнесі, компанії "Український лізинговий фонд", "Sixt" (Оптіма Лізинг); розробив навчальну програму дисципліни: «Бюджетування та контролінг в банку» для студентів магістерського рівня.

З 2016 року - керівник комерційного відділу ТОВ "Генерація Тепла" Група "САТЕР", де курує питання співпраці з державними та комерційними підприємствами, будівництво капітальних обєктів енергетичної галузі, залучення фінансування банків та лізингових компаній в енергетичні проекти.