Факультет фінансів

WORKSHOP з навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості в ризик-менеджменті»30 Травня 2024р.

WORKSHOP з навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості в ризик-менеджменті», відбувся 30.05.24 на магістерській освітній програмі "Банківський менеджмент". Модератором заходу була Надія Баріда, авторка і викладачка навчального курсу,  к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування. Основне завдання, яке ведуча поставила перед здобувачами-учасниками воркшопу - визначити роль оцінки нерухомості в ризик-менеджменті: мікро та макроекономічний аспекти. Зокрема, необхідно було окреслити банківські ризики чутливі до зміни вартості застави, показати як саме зміна заставної вартості впливає на кредитний ризик, ризик ліквідності та фінансової стійкості; як здійснюється управління цими ризиками, що таке моніторинг та верифікація вартості заставного майна. Як зміна кон’юнктури ринку нерухомості впливає на фінансову та монетарну стабільність? Який механізм розвитку та заходи подолання іпотечної фінансової кризи 2007-2008 років? Як отриманий регулятивний досвід іпотечної кризи застосовується в наш час?  Як роль оцінки нерухомості у передачі ESG-ризиків на стратегічні ризики банку та фінансову стабільність.
Варто відмітити високу продуктивність воркшопу, активність та інтенсивну залученість здобувачів до дискусійного обговорення та пошук шляхів вирішення завдання. Воркшоп складався з двох методичних блоків: перший - марафон з представлення індивідуальних досліджень; другий – активна взаємодія учасників, через дискусійний клуб та методом мозкового шторму. Групова робота виявилась дуже динамічною, кожен здобувач долучився до процесу дискусії та пошуку відповіді через: доповнення, репліку, запитання, та обґрунтування власного бачення.