Факультет фінансів

Майорова Тетяна Володимирівна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 28 років
Біографія:

Державні нагороди: 

 • Нагрудний знак МОН України «Петро Могила» (2006р.)

 • Почесна грамота МОН України (2008р.)

 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (2011р.)

 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення».(2016р.).

h-індекс за Sсopus– 2 h-індекс за Google Scholar– 18 .

Науковий доробок складає понад 166 друкованих праць. З них наукового характеру – 117, у тому числі: 1 одноосібна та 7 монографій у співавторстві, з них 1 міжнародна; співучасть в 1 багатотомному енциклопедичному виданні; 9 наукових статей у міжнародних виданнях (з них 2 у виданнях, включених у базу даних Scopus); 6 підручників і 7 навчальних посібників – усі з грифом МОН України.

 Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

 • Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України (№ реєстрації 46744 від 12.12.2012р. про реєстрацію авторського права на науковий твір «Активізація інвестиційного процесу в Україні».

 • Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України № 62745 від 30.11.2015р. про реєстрацію авторського права на науковий твір «Синергетичний підхід у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного механізму активізації інвестиційного процесу».

Досвід участі та керівництва науковими проектами:

 • НДР «Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України» МОН України (державний номер 0114U004326), термін 01.06.2014 р. - 31.12. 2015р.;

 • «Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання (проблеми розвитку)», МОН України (1997-1998рр.);

 • «Активізація інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ», МОН України(2001-2005 рр.);

 • «Інвестування соціального розвитку України», МОН України (2005-2006 рр.);

 • «Оцінювання інвестиційних проектів в нових умовах господарювання», МОН України (2007-2008 рр.);

 • «Розвиток ринку інвестицій в Україні», МОН України(2006-2010 рр.);

 • «Формування інвестиційний ресурсів в Україні», МОН України(2011-2012 рр.);

 • «Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України», МОН України(2014-2015 рр.).

 • «Фінансові інструменти активізації інвестиційного процесу в Україні», МОН України (2013-2017 рр.).

 Є членом редколегії наукових журналів:

 •  «Фінансові послуги» - науково-практичний збірник«КНУ ім. Т. Шевченка»

 • «Фінанси, облік і аудит» – збірник наукових праць «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

 •  «Формування ринкової економіки» – збірник наукових праць «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Здійснювала наукове керівництво підготовкою дисертацій на здобуття ступеня 1 доктора економічних наук і 6 кандидатів економічних наук.

В даний час є науковим консультантом 1 докторанта та науковим керівником 2 аспірантів кандидатського ступеня.

За керівництва Майорової Т.В. група студентів факультету фінансів стала переможцем у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських команд LoNG 2018 "Look of New Generation/Погляд нового покоління" https://kneu.edu.ua/ua/fin_LoNG_2018a/

Підвищення кваліфікації і стажування:

1). Курси підвищення кваліфікації на тренінг-курсах «Сучасні IKT та їх використання в навчальному процесі економічного університету на основі платформи Office365» (Свідоцтво 12СПВ № 148240-16 від 30.06.2016р.).

2). Консалтингова компанія «FinanceModellingAgency, тренінг на тему:  «Фінансове моделювання в MS Excel», Сертифікат від 20.04. 2017р. № АА2017042000405

3). Стажуння Польща - “Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії” «22» березня 2018 р. в Університеті Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) Сертифікат № 2018/03/039 від 22.03.2018р.

4) Консалтингова компанія «FinanceModellingAgency, тренінг на тему:  « FinancialModellinginMSExcel», Сертифікат від 03.11.2018 р. № АА2018110300602

5) Академія менеджменту і економіки AFW (Німеччина), International Management Academy))) Сертифікат проектного менеджера - SE MBA «Project Management» №1300618 від 30.06.2018р.

Диплом Академії менеджменту і економіки AFW (Німеччина) №791201 від 30.06.2018р.