Факультет фінансів

Спільні проекти партнерів: КНЕУ- Бременський Університет23 Жовтня 2019р.

З 6 по 9 жовтня делегація нашого Університету на чолі з ректором Д.Г. Лук’яненком перебувала в Університеті Бремен (Німеччина), з яким протягом останніх років успішно реалізуються спільні проекти у сфері академічної мобільності як на рівні професорсько-викладацького складу, так і в площині студентських обмінів. Ідеться насамперед про маґістерську програму в галузі логістики та багатоаспектну співпрацю кафедри фінансів з німецькими колегами.
У рамках візиту відбулись конструктивні розмови з проректоркою з міжнародних зв’язків та диверсифікації Е.М. Файхтнер, деканом факультету економіки Й. Ціммерманном та керівництвом міжнародного офісу, у яких узяли участь також ініціатори нашого партнерського співробітництва з Університету Бремен – почесний доктор КНЕУ імені Вадима Гетьмана, професор Г.Д. Хаазіс та професор А. Хайнеманн.
Підкреслюючи позитивні результати двосторонньої співпраці, обидві сторони акцентували на необхідності їх подальшого розширення та поглиблення. Було досягнуто домовленості щодо розроблення спільної навчальної програми, у рамках якої наші студенти могли б отримувати і диплом бакалавра Університету Бремен, та реалізації проекту з підвищення кваліфікації співробітників органів місцевого самоврядування, що є конче необхідним з огляду на виклики реформи децентралізації. Діалог з цих питань буде продовжено під час візитів до нашого Університету відповідальних співробітників німецького Університету-партнера в кінці жовтня – на початку листопада цього року.