Факультет фінансів

Наша кафедра на Дні відкритих дверей. 11 Грудня 2019р.

Кафедра фінансів на Дні відкритих дверей Університету представила оновлені програми "Фінанси" та "Митна справа", опис яких ви можете побачити в буклеті на обкладинці сторінки кафедри у ФБ - адреса у контактах - (прокрутіть слайд-шоу та побачите також фото наших випускників:).
Наші програми є практично спрямованими, включають новітні методи та орієнтовані на мінливий ринок праці - тому зміст дисциплін оновлюється не рідше разу на рік. А викладачі слідкують за тенденціями у сфері фінансів, економіки, фінансового права та обліку, щоб подавати інформацію системно, з урахуванням напрацювань інших кафедр та факультетів.
Кафедра надалі розвиває практичне спрямування умінь випускників, тримає зв'язок із Центром працевлаштування університету, застосовує студентоцентрований підхід при виборі студентом своєї освітньої траєкторії та надає майбутнім бакалаврам і магістрам всі можливості на безоплатній основі реалізувати свої наукові та дослідницькі прагнення через підготовку публікацій, виступів, участь у закордонних проектах, відвідування лекцій і семінарів запрошених фахівців тощо.