Факультет фінансів

Кондратюк Сергій Якович

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Заступник завідувача кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпечення медичних закладів в умовах ринкової економіки» зі спеціальності 08.04.01 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит». У 2003 році йому присвоєно вчене звання доцента.
Автор понад 50 публікацій, в тому числі 1 підручника з грифом затверджено Міністерством освіти і науки України, 1 навчального посібника та 3 навчально-методичних посібників, 3 з яких рекомендовано МОН України, понад 45 наукових та науково-методичних праць.
Напрями наукових досліджень пов’язані з проблематикою функціонування бюджетних інституцій, надання бюджетних благ, фінансовим забезпеченням, бюджетним обліком, аналізом і моніторингом, бюджетною роботою тощо.