Факультет фінансів

Сафонова Людмила Дмитріївна

Кафедра: Кафедра фінансів
Посада: Доцент кафедри фінансів
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Менеджмент виконання Державного бюджету України» зі спеціальності: 08.00.08 – «Фінанси, грошовий обіг і кредит»».
У 2004 році їй присвоєно вчене звання доцента.
Автор 1 підручника, 1 навчального посібника та понад 20 наукових та інших друкованих праць.
Напрями наукових досліджень пов’язані з вдосконаленнямбюджетної системи України, управлінням бюджетом (насамперед - коштами бюджету) і бюджетним процесом в Україні, системою касового виконання бюджету.