Факультет фінансів

Майорова Тетяна Володимирівна

Кафедра:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:33 роки
Біографія:

Наукові ідентифікатори:

SCOPUSID:56293989500 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56293989500

Web of Science ID:  X-8795-2019

ORCID: 0000-0001-9153-8460

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)  ID: 0009120 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0009120

ScholarGoogle:https://scholar.google.com.ua/citations?user=s7JkRDMAAAAJ&hl=uk&oi=sra

ОСВІТА

У1991 р. закінчила КІНГ ім. Д. Коротченко (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»), спеціальність «Фінанси і кредит» (диплом НВ №896058). 

У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу в Україні» і отримала науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «гроші, фінанси і кредит» (диплом ДД № 004217 від 28.04.2015р.).

Вчене звання професора присвоєно у 2015 р. (атестат 12 ПР №010403 ) від 28.04.2015р.

Післядипломна освіта – Академія менеджменту і економіки AFW (Німеччина), International Management Academy. Сертифікат проектного менеджера - SE MBA «Project Management» №1300618 від 30.06.2018р. Диплом Академії менеджменту і економіки AFW (Німеччина) №791201 від 30.06.2018р.

Підвищення кваліфікації (написання та оцінка проєктів):

-  Консалтингова компанія «Finance Modelling Agency», тренінг на тему: «Financial Modellingin MS Excel», Сертифікат від 03.11.2018 р. № АА2018110300602.

-  Тренінг «Написання проєктів. Фонди ЄС» Сертифікат №2019/09/008 від 21.09.2019р.

-  Післядипломне закордонне стажування «Міжнародні партнерські проєкти – крок по кроку» Сертифікат №2019/11/004 від 14.11.2019р. (Університет суспільних наук, Лодзь, Польща) та Сертифікат міжнародної академічної мобільності № CZ956/2019KS (Catholic University in Ružomberok, Словаччина).

НАГОРОДИ / ВІДЗНАКИ

Маю державні нагороди: Нагрудний знак МОН України «Петро Могила» (2006р.); Почесна грамота МОН України (2008р.); Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (2011р.); Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення»(2016р.).

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ:

 • Проектне фінансування та інвестиційне кредитування.

 • Фінансове моделювання (бюджетування) проектів (Startup).

 • Інвестиційний та проектний менеджмент.

 • Галузеве та регіональне фінансування інвестиційних проектів.

 • Фінансування інвестиційної діяльності малого та середнього бізнесу (МСБ)

 • Грантове фінансування соціальних та креативних проектів.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації - 28 років, в т. ч. у ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» - 30 років.

З 2008 року до її реорганізації у 2018 року очолювала кафедру інвестиційної діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У 2015-2017 рр. була викладачем у Міжнародному проекті Центральноєвропейської академії навчань та сертифікації (CEASC) та Університеті Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) із здобуття післядипломної освіти за напрямком «Управління європейськими проєктами в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки».

З 2009 року до її закриття була членом підкомісії «Фінанси і кредит» НМК з економіки і підприємництва МОН України.

Є експерткою МОН України з експертизи наукових проектів ( Наказ МОН України від 12.12.2022р. № 1111).

З березня 2019 року є членом експертної ради з фінансових питань Українського культурного фонду.

З жовтня 2019 року фаховий експерт Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти України.

Загальна кількість публікацій - понад 200 у т.ч. – 5 у виданнях, включених у базу даних Scopus і 1 у Web of Science, з них:

 1. Майорова Т.В. Синергетичний підхід у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного механізму активізації інвестиційного процесу // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – 3-4 (1). – С. 66-69. (Scopus)

 2. МайороваТ. В. Концепція формування державної фінансово-кредитної політики в інвестиційній сфері / Т. В. Майорова // Економічний часопис-ХХІ . – 2015. – № 1-2(1). - С. 70-73. (Scopus)

 3. Mayorova, T., Domżał, Z., Gernego, I., & Dyba, O. (2019). HIGH-TECHNOLOGY INVESTMENTS AS A DRIVER OF RURAL PRODUCTIVITY. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development41(1), 25-32. Clarivate Analytics Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO, Business Source Complete, CAB Abstracts, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, IndexCopernicus, ERIH PLUS, AcademicKeys.com, Google Scholar.

 4. Mayorova T., Onegina V., Husiatynskyi M., V.Nemchenko, L.Bohrinovtseva, D.Sedikov (2019) Informational Support of Cash Flow Management Processes in Public Administration.International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-11, September 2019.ScopusDOI: 10.35940/ijitee.K2401.0981119  https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11/K24010981119.pdf

 5. Mayorova, Tetiana and Zabashtanskyi, Maksym and Zhuk, Olena and Petrenko, Iryna and Zveruk, Liudmyla and Babich, Iryna, Mechanism of Financial Planning Optimization in the Corporations (June 20, 2020). International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 846-857., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3631612Scopus

 6. Mayorova, Tetiana and Gernego,Iuliia and Olena Shuplat (2020) FINANCING AND INVESTMENT IN TOURISM AS A DRIVER FOR SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE. – 726 p. ISBN 978-966-629-983-6 DOI: http://DOI.org/10.31617/k.knute.2020-06-01P.619-626  DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2020-06-01.86

 7. Kropelnytska, S. O., Mayorova, T. V. (2021). The financing of renewable energy development projects in Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal24(4), 77-88. Scopus DOI: 10.33223/epj/142393 The financing of renewable energy development projects in Ukraine (min-pan.krakow.pl) 

 8. Майорова, Т., Тимошенко, І., Урванцева, С., Черняк, Р., & Луців, П. (2023). КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЦІ ДОВОЄННОГО РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice1(48), 64–76. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3975 

 9. Луців Б.Л., Майорова Т.В., Луців П.Б. “Зелені фінанси" в парадигмі сталого інвестиційного розвитку економіки України. Світ фінасів. 2023. № 3. С. 64-76. DOI: 10.35774/SF2023.03.064 http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1632 

Має 3 авторських прав на науковий твір.

За науковим керівництвом Майорової Т.В. захищено 1 докторську та 6 кандидатських дисертацій.

ОСВІТНІ та ФАХОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ – здатність /уміння

 •  оцінювати інвестиційну привабливість країни, галузі, регіону, корпорації, визначати потенційних інвесторів/кредиторів проектів, аналізувати показники фінансової, економічної, бюджетної, соціальної та екологічної ефективності проектів і програм;

 • розробляти дорожню карту залучення фінансування проектів, підбирати найоптимальніші інструменти фінансування проєктів в залежності від специфіки проєктів;

 • аналізувати ТЕО (аплікаційну форму / заявку) проєкту, фінансовий кошторис та проєктну документацію інвестора;

 • розробляти фінансову бізнес-модель проєкту; будувати бюджет проєктув MS Excel, схеми фінансування проєктів та прогнозні фінансові таблиці в структурі проєкту, зокрема, прогнози прибутків/збитків за проєктом;

 • формувати систему організації проектного фінансування (фінансування проєктів) щодо відбору джерел та інструментів, їх оцінювання, розробки схем і регулювання взаємодії учасників фінансування;

 •   управляти грошовими потоками, вартістю і капіталом інвестиційних проєктів за умов невизначеності;

 • аналізувати та оцінювати фінансові та інвестиційні ризики суб’єктів господарювання, застосовувати інструментарій управління проєктними ризиками з метою їх мінімізації

 • розробляти методичні рекомендації з фінансового планування проєктів;

 • проводити тренінг-курси з основ проектного, інвестиційного та фінансового менеджменту та фінансового моделювання проєктів.

ДОСВІД ПРОЕКТНОЇ, КОНСАЛТИНГОВОЇ ТА ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансовий експерт Українського культурного фонду  (2019).

Маю досвід з фінансового консультування та фінансового управління проєктами.

Приймала участь у підготовці та реалізації наступних проектів:

 • Проєкт Програми «Громадські ініціативи» м. Хмельницького на 2016-2020 роки за підтримки Хмельницької міської ради «Інтернет для жінок: складно чи реально?» (2016 р. заявник – Хмельницька міська рада жінок, бюджет 80 000 грн.);

 • Проєкт MyCity, який став фіналістом найбільшого національного конкурсу інноваційних ІТ-проектів Open Data Challenge на основі відкритих даних. Конкурс проводився в Україні проектом TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування України у партнерстві з Фондом Східна Європа та 1991 Open Data Incubator. (2018 р. заявник – Хмельницька міська рада, бюджет 500 млн. грн.) Особиста участь – розробка фінансової моделі проекту в MS Excel та дорожньої карти із залучення інвестицій.

 • Проекту будівництва овочесховища у Хмельницькій обл., для подальшої організації скупки, зберігання і оптової реалізації вітчизняних овочів і фруктів – вартість близько 450 млн. дол. США (2013).

 • Проєкт із виробництва медичного діагностичного обладнання та створення діагностичного центру «Кардіотелемед» - вартість близько 650 млн. дол. США (2014);

 • Проект створення у Київській області підприємства з надання послуг з металообробки металевих виробів, розробка фінансової бізнес-моделі з придбання нового обладнання – листозгину у лізинг – вартість близько 150 млн. грн. (2019);

 • та інші проекти, загальна кількість близько 30.

Маю досвід фінансового консультування із розробки проєктних пропозицій у культурно-мистецькій сфері, зокрема, співпрацюю з Департаментом культури Виконавчого органу Київської міської ради та Комунальним підприємством Виконавчого органу Київської міської ради «Київкінофільм».

Є керівником Лабораторії фінансово-інвестиційного консалтингу кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та бізнес-тренером з консультування та розробки фінансових планів та моделей проектів (Startup).

За останні 2 роки провела наступні тренінги.

цикл лекцій з особливостей формування бюджету соціальних проектівв Ірпінській школі грантрайтингу «Ірпінської Агенції Розвитку» (Листопад-грудень 2018р.)

вебінар з методології фінансового моделювання проектівна базі Проектно-освітнього центру «Агенти змін» у межах проекту «Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні» (ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника), що фінансується в рамках програми секторальної бюджетної підтримки ЄС (26-27 грудня 2018р.).

-  тренінг-курс «Як сформувати оптимальний бюджет проекту»для студентів та молодих підприємців 19 квітня 2019 р. в KNEU Spring Start Up Boot Camp https://cfe.kneu.edu.ua/news/45-the-final-of-kneu-spring-start-up-boot-camp

-  тренінг-курс з фінансового моделювання проєктів (стартапів) в рамках Літньої стартап школа 4.5.0– курс для ветеранів АТО та їх сімей, спрямований на надання знань щодо започаткування власного бізнесу з нуля в рамках проекту KNEU Spring Start Up Boot Camp (травень – червень 2019 року).

За мого керівництва команда студентів факультету фінансів стала переможцем у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських команд LoNG 2018 «Look of New Generation / Погляд нового покоління» щодо створення проекту дорожньої карти із залучення інвестицій для реконструкції водоочисних споруд у м. Дубно https://kneu.edu.ua/ua/fin_LoNG_2018a/