Факультет фінансів

Дисципліни бакалаврського рівня

ІVсеместр

№ п/п

Назва дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

Години

Кредити

ІІ. Варіативна частина навчального плану

1.

Міжнародні фінансові організації

105

3,5

Залік

 

VIсеместр

№ п/п

Назва дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

Години

Кредити

І. Нормативна частина навчального плану

1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки

1.

Фінансовий ринок

120

4

Екзамен

 

VIIсеместр

№ п/п

Назва дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

Години

Кредити

І. Нормативна частина навчального плану

1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки

1.

Похідні фінансові інструменти

120

4

Екзамен

ІІ. Варіативна частина навчального плану

1.

Торгівля цінними паперами

105

3,5

Залік

 

VIIIсеместр

№ п/п

Назва дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

Години

Кредити

ІІ. Варіативна частина навчального плану

1.

Депозитарна діяльність

105

3,5

Залік

2.

Управління активами інституційних інвесторів

105

3,5

Залік

 

Остання редакція: 19.01.16
Торгівля цінними паперами

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо торгівлі цінними паперами в Україні та на світовому фінансовому ринку.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для самостійної торгівлі цінними паперами або роботи в компаніях-професійних учасниках фінансового ринку під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Похідні фінансові інструменти

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо використання похідних фінансових інструментів (деривативів) для перерозподілу ризику та капіталу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для самостійної торгівлі деривативами або роботи в компаніях, які використовують похідні фінансові інструменти

Депозитарна діяльність

Мета науки: формування у студентів системи знань щодо організації і здійснення депозитарної діяльності та їх практичне застосування.

Завдання науки: є формування у студентів аналітичної системи знань щодо основних особливостей організації і здійснення депозитарної діяльності                 та практичних навичок їх застосування

Управління активами інституційних інвесторів

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань  щодо здійснення професійної діяльності з управління активами на фінансовому ринку.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи фахівцем з управління активами інституційних інвесторів на фондовому ринку

Держава на фінансовому ринку

Мета науки: надати студентам поглиблені теоретичні та практичні знання у галузі діяльності держави на фінансовому ринку. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для професійної роботи за фахом на фінансовому ринку.

Результати навчання:

За умов успішного опанування системи знань щодо діяльності держави на фінансовому ринку, а також методів і засобів пізнання такої діяльності, студент зможе:

- аналізувати та оцінювати ефективність діяльності держави як регулятора і безпосереднього учасника фінансового ринку в Україні та інших країнах світу;

- організовувати та здійснювати регуляторну діяльність держави на всіх сегментах фінансового ринку;

- організовувати ефективну взаємодію учасників фінансового ринку з його державними органами регулювання;

- організовувати та здійснювати безпосередню участь держави у функціонуванні всіх сегментів фінансового ринку, включаючи операції з різноманітними фінансовими інструментами;

- розробляти державну поточну та стратегічну політику регулювання і  моніторингу фінансового ринку; 

- планувати та прогнозувати безпосередню діяльність держави на всіх сегментах фінансовому ринку;  

- управляти підрозділами корпорацій та державних установ, що займаються питаннями діяльності держави на фінансовому ринку;

- навчати та надавати консультаційні послуги щодо діяльності держави як регулятора та безпосереднього учасника фінансового ринку;

- займатися дослідницькою роботою з питань діяльності держави на фінансовому ринку