Факультет фінансів

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 09.09.11
Інноваційні фінансові інструменти та технології

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо інноваційних фінансових інструментів та технологій, які використовуються на розвинених ринках.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій в областіконструювання складних фінансових продуктів для управлінняризиками, ліквідністю та прибутковістю; створення нових фінансовихінструментів, розробка комбінованих інвестиційних стратегій у відповідності до потреб ринку та компанії та їх технічної реалізації

Технічний аналіз
Успішність діяльності на фінансовому ринку напряму пов’язана з такими характеристиками ринку як його прозорість, ефективність і ліквідність. В свою чергу, питання прозорості та ефективності напряму відносяться до питання інформаційного забезпечення ринку, якості, форм і методів спрйняття інформації.Дисципліна "Технічний аналіз" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін модулю спеціальної підготовки
Оцінювання пайових та боргових фінансових інструментів

Мета науки: формування теоретичних, методологічних і практичних підходів до оцінки вартості фінансових інструментів в умовах ринкової економіки та підготовка студентів до професійної діяльності у сфері оцінки вартості цінних паперів.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для застосовування на практиці підходів до оцінки фінансових інструментів

Управління фінансами корпорацій

Мета науки: формування у студентів системи знань про розвиток теорій корпоративних фінансів та їх практичне застосування.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе: