Факультет фінансів

Аспіранти кафедри

На кафедрі менеджменту банківської діяльності здобувають науковий ступінь кандидата економічних наук 14 осіб. З відривом від виробництва 9 осіб та без відриву 5 осіб. Теми дисертаційних досліджень наведено нижче.

 

 
                         Аспіранти з відривом від виробництва            
№ п/п ПІБ Рік закріпл. Рік закінчення Науковий керівник

Тема:

1 Бондаренко Андрій Ігорович 01.11.2014 01.11.2017 Примостка Л.О. Ризики у ціноутворені банківських продуктів
2 Змійчук Анна Володимирівна 01.11.2014 01.11.2017 Конопатська Л.В. Інституційно-структурні зрушення в банківській системі України
3 Косточка Олександра Олександрівна 01.11.2014 01.11.2017 Боришкевич О.В. Заощадження домогосподарств у формуванні грошової пропозиції
4 Жовтун Євгенія Валеріївна 01.11.2015 01.11.2018 Шевалдіна В.Г. Депозити домогосподарств у формуванні ресурсної бази банків
5 Домінова Інна Володимирівна 01.11.2015 01.11.2018 Примостка Л.О. Управління ризиками електронного банкінгу
6 Лягера Олександр Вікторович 01.11.2015 01.11.2018 Диба М.І. Державні банки на ринку фінансових послуг
7 Перевозник Андрій Валентинович 01.10.2016 30.09.2020 Краснова І.В. Інноваційні інструменти хеджування банківських ризиків
8 Литвиненко Олексій Костянтинович 01.10.2016 30.09.2020 Примостка Л.О. Управління вартістю банків в процесі консолідації
9 Олійник Алла Юріївна 01.10.2016 30.09.2020 Диба М.І. Фінансово-кредитні інструменти активізації малого та середнього бізнесу
Аспіранти без відриву від виробництва
№ п/п ПІБ Рік закріпл. Рік закінчення Науковий керівник Тема:
1 Кисіль Ганна Сергіївна 01.11.2011 01.11.2018 Краснова І.В. Діяльність банків на фондовому ринку
2 Сафоник Ганна Валеріївна 01.11.2014 01.11.2018 Диба М.І. Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу
3 Ластівка Юлія Едуардівна 01.11.2015 01.11.2019 Краснова І.В. Кредитування агропромислового бізнесу
4 Шульга (Тарнавська) Катерина Дмитрівна 01.11.2015 01.11.2019 Примостка Л.О. Консолідація банків: міжнародний досвід та вітчизняна практика
5 Цедік Вероніка Сергіївна  01.11.2015 01.11.2019 Нікітін А.В. Продуктова політика банку в умовах формування інформаційної економіки

Остання редакція: 08.11.17