Факультет фінансів

Кафедра менеджменту банківської діяльності

Кафедра менеджменту банківської діяльності ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” створена у листопаді 2005 р. шляхом поділу кафедри банківської справи.

На кафедрі працює 18 викладачів, з них 3 доктори економічних наук, професори та 15 кандидатів економічних наук у т. ч. 1 старший викладач та 2 асистенти кафедри.

Кафедра менеджменту банківської діяльності готує бакалаврів та магістрів з економіки за спеціальністю "Банківська справа".

За кафедрою закріплено 18 дисциплін, більшість з яких викладається на кредитно-економічному факультеті. Дисципліна „Безпека бізнесу” є вибірковою для студентів всіх економічних спеціальності ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана” (крім спеціальності 6402 «Правознавство»). Вибіркова дисципліна “Фінансовий облік у банку» розроблена спеціально для спеціальності Фінанси. З 2008 року введено нову дисципліну бакалаврського рівня підготовки «Фінансова біржова діяльність» (вибіркова, ІІІ-й курс) для студентів кредитно-економічного факультету, фінансово-економічного та факультету міжнародної економіки та менеджменту.

з 01.09.2018 р. кафедру об`єднано з кафедрою банківської справи 

Кафедра менеджменту банківської діяльності є випускаючою, за кафедрою закріплена магістерська програма зі спеціальності «Банківська справа»:

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ БІЗНЕСОМ

.

 

Навчально-консультаційний пункт

Завданням Навчально-консультаційного пункту (НКП) кафедри менеджменту банківської діяльності є всебічне сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін, надання допомоги професорсько-викладацькому складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової та організаційної роботи щодо формування висококваліфікованих спеціалістів. НКП надає методичну допомогу студентам, аспірантам у їхній самостійній роботі з підготовки до практичних і семінарських занять, написання контрольних та курсових робіт, модульних завдань, магістерських дипломних робіт, рефератів тощо. НКП також надає методичну та консультативну допомогу студентам магістерської програми в організації проходження виробничої та переддипломної практики.

Завідувач навчально-консультаційного пункту — Бровченко Марія Нилівна

Адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 3-й корпус КНЕУ, 8-й поверх, ауд. 085. Тел.: 456-32-93

Контактна інформація

Розташування: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, 8-й поверх 3-го корпусу КНЕУ, ауд. 085 Тел.: 456-32-93 (кафедра) 371-62-84 (зав. кафедри)

e-mail: bankmem@kneu.ua. Адреса (поштова): 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 54/1ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, кафедра менеджменту банківської діяльності. 

Ми у соціальних мережах