Факультет фінансів

Дисципліни магістерського рівня

Остання редакція: 09.09.11
Облік і звітність у страхових організаціях

Мета дисципліни — отримання студентами знань з особливостей обліку у страхових організаціях, набуття вміння розуміти фінансову звітність страховиків і використовувати її в процесі прийняття адекватних управлінських рішень.

Страхове право

Дозволяє опанувати основні правові засади регулювання страхової діяльності, формувати навички в застосуванні норм і процедур правового супроводу страхової діяльності.