Факультет фінансів

Кафедра страхування

Кафедра страхування існує в КНЕУ з 2002 р. і входить до складу випускових кафедр факультету фінансів.

Детальніше про кафедру »

 Місія кафедри - розвиток науково-освітньої школи страхування КНЕУ, підготовка фахівців вищої кваліфікації для страхового сектору економіки України на основі компетентнісного підходу.

Мета кафедри – лідерство в науково-освітній і науково-дослідній діяльності у сфері страхування в Україні.

На кафедрі зосереджений потужний науково-педагогічний потенціал, завдяки якому сформувалася і розвивається науково-педагогічна школа страхування КНЕУ.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор О.О.Гаманкова, яка має почесне звання "Відмінник освіти України". Більшість викладачів мають досвід науково-педагогічної роботи у сфері страхування понад 20 років. Серед них - два доктори наук, професори (О.О.Гаманкова, С.С.Осадець), десять кандидатів наук, доцентів (А.Л.Баранов, О.В.Баранова, О.В.Димніч, Ю.В.Заїкін, О.Д.Колотило, Т.Д.Кривошлик, О.В.Мурашко, К.О.Сліпко, Т.І.Стецюк, Т.В.Татаріна); три старших викладача (О.Ю.Бурбель, В.І.Веретнов, к.е.н. К.В.Третяк); два асистенти (В.О.Демченко, Л.В.Пархета).

Колективом кафедри опубліковано 12 колективних і одноосібних монографій з актуальних питань страхової діяльності; видано 12 підручників і навчальних посібників, в тому числі оригінальних, перших в Україні.

Щорічно  30-40 статей розміщуються в наукових збірниках і журналах, публікуються до 50 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

    При кафедрі діють Науково-дослідний інститут страхування КНЕУ (дирекор - д.е.н., проф. Гаманкова О.О.), Навчально-практичний центр страхового бізнесу КНЕУ (директор - к.е.н., доцент кафедри  Заікін Ю.В.), Студентський науковий страховий клуб КНЕУ (керівник - ст. викладач Веретнов В.І.).

     Іноземні партнери кафедри: Державна технічно-економічна вища школа ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Республіка Польща); Міжнародний університет «МІТСО» (м.Мінськ, Республіка Білорусь); Санкт-Петербурзький державний університет (м.Санкт-Петербург, Росія).

Підприємства та організації - партнери кафедри:  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Ліга страхових організацій України; Українська федерація убезпечення; ПАТ «СК «АХА Страхування», АСК «ІНГО Україна», ПАТ «СК «ПЗУ Україна», ПАТ «СК «ПЗУ Україна Страхування життя», ПАТ «СК «ПРОВІДНА», ПАТ «СК «УНІКА», ПАТ «СК «Українська страхова група» та інші. Це створює можливість забезпечення якісної виробничої практики для студентів магістерської програми «Страховий менеджмент» і отримання ними першого робочого місця.

Магістерська програма "Страховий менеджмент", яку реалізує кафедра, протягом останніх п'яти років входить до ТОП-50 Світового рейтингу EDUNIVERSAL.

 Колектив кафедри і окремі викладачі неодноразово нагороджувалися дипломами та подяками від державних та громадських організацій.

Останніми нагородами кафедри, отриманими у 2016 р., стали Почесна грамота Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, за вагомий весок у розвиток страховї науки, високі тврчі досягнення в інноваційному оновленні процесу навчання і виховання талановитої молоді та Почесна грамота КНЕУ за досягнення високих успіхів в інноваційній діяльності за підсумками 2015 р.

В 2017 р. отримано Подяку ТНЕУ за високий організаційній та методичний рівень підготовки кваліфікованих спеціалістів зі страхової справи та з нагоди проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентскої олімпіади з навчальної дисципліни "Страхова справа" у Тернопільському національному економічному університеті.

Протягом останнього року кафедру страхування також нагороджено Почесною грамотою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України за вагомий внесок у формуванні страхової культури, сприянні розвитку обдарованої та талановитої молоді й партнерську підтримку в організації та проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Страхова справа" у 2017 р.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни рівня PhD
Фінансове забезпечення страхових зобов'язань

Страхові зобов’язання як різновид зобов’язань мають яскраво виражену специфіку з огляду на принципи руху страхового капіталу, об’єкти страхування, особливості відбору ризиків на страхування, врегулювання страхових претензій, формування резервів і забезпечення фінансової стійкості компанії

Інноваційний розвиток страхового ринку

Дисципліна «Інноваційний розвиток страхового ринку» забезпечує формування у здобувачів PhD достатнього рівня знань та посилює страховий компонент освітидля успішного наукового пошуку за напрямом 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток страхового ринку» аспірант повинен набути такі результати навчання:

1

Страховий ринок та інноваційні напрямки його розвитку

Дисципліна «Страховий ринок та інноваційні напрямки його розвитку» разом із іншими дисциплінами PhD забезпечує формування у здобувачів PhD достатнього рівня знань для успішного наукового пошуку за напрямом 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Посилення страхового компоненту освіти PhD зумовлено зростанням ролі страхування в умовах розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки