Факультет фінансів

Наукова діяльність

З самого початку заснування кафедри пріоритетним для її колективу стала наукова діяльність. В цілому дослідження колективу кафедри підпорядковані єдиній меті – пошукам найбільш ефективної системи страхового захисту юридичних і фізичних осіб від втрати майна і доходів внаслідок ризикових ситуацій. Наукова робота знайшла своє вираження в активізації підготовки викладачами і аспірантами кандидатських і докторських дисертацій. За рокиіснування кафедри було захищено одну докторську (проф. О.О. Гаманкова) та 14 кандидатськихдисертацій. Серед кандидатів наук - викладачі, які працюють у складі кафедри: доц.Баранов А.Л.,доц.Баранова О.В., доц. Димніч О.В., доц.Залєтов О.М., доц. Заїкін Ю.В., доц. Колотило О.Д., доц. Кривошлик Т.Д., доц. Мурашко О.В., доц. Сліпко К.О., доц. Стецюк Т.І., доц. Татаріна Т.В. Успішно закінчили аспірантуру і захистили дисертації: Нечипоренко В.І., теперішній директор Центру бізнес-стратегій «Перспектива», доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту КНУ ім. Т.Г. Шевченка; Смоленюк Р.П. – теперішній ректор Хмельницького економічного університету, Супрун А.А. – доцент кафедри фінансів Криворізького національного університету, теперішній докторант нашої кафедри.

За останні роки ученими кафедри опубліковано 9 колективних і одноосібних монографій з актуальних питань страхової діяльності. Крім того, щорічно 30-45 статей розміщуються в наукових збірниках і журналах, публікуються до 50 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Розвитку наукової школи страхування КНЕУ і поширенню ідей цієї школи сприяють Міжнародні науково-практичні конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», започатковані на постійній основі кафедрою страхування КНЕУ з 2012 р. Перша така конференція була присвячена 10-річчю кафедри страхування КНЕУ. До цього ювілею було підготовлено спецвипуск всеукраїнського журналу «Страхова справа», де опублікували свої статті всі викладачі кафедри. За підсумками конференції було видано спецвипуск наукового збірника КНЕУ «Формування ринкової економіки». Друга така конференція відбулася у 2014 р. і буде надалі відбуватися один раз на два роки.

Тематика п’ятирічних науково-дослідних робіт кафедри:

«Управління фінансами підприємств та розвиток страхового ринку» (2001-2005 рр., номер державної реєстрації 101V009213);

 «Система страхового захисту в умовах розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки» (2006-2010 рр., номер державної реєстрації 0106U004360);

«Напрямки розвитку страхового сектору економіки України в умовах посилення глобалізаційних процесів» (2011-2015 рр., номер державної реєстрації 0111U007428).

Наукові здобутки кафедри страхування за 2006-2014рр.

Рік

Кількість опублікованих наукових робіт, шт.

Обсяг опублікованих наукових робіт, д.а.

З них кількість конференцій, в яких було узято участь, шт.

Обсяг опублікованих тез, д.а.

Питома вага публікацій в розрахунку на одного викладача, д.а.

2006

57

77,43

30

12,6

3,37

2007

28

94,97

11

1,20

4,13

2008

48

146,36

23

0,73

5,05

2009

48

146,36

23

0,73

5,05

2010

45

44,86

27

1,50

1,70

2011

77

61,76

19

7,46

2,47

2012

109

66,47

81

13,29

2,66

2013

78

20,95

57

8,95

1,64

2014

99

28,97

66

9,74

1,70

 

 

Перелік захищених дисертаційних робіт, виконаних на кафедрі страхування

Рік захисту дисертації, вчений ступінь

Тема дисертаційної роботи

Автор

Науковий керівник

2003,

канд.екон. наук

Перестрахування: становлення та шляхи розвитку в Україні

Татаріна Тетяна Володимирівна

к.е.н., доцент Гаманкова О.О.

2003,

канд.екон. наук

Страхування відповідальності в Україні

Заїкін Юрій Віталійович

к.е.н., доцент Гаманкова О.О.

2004,

канд.екон. наук

Страховий захист господарств аграрного сектору

Смоленюк Руслан Петрович

д.е.н., професор Осадець С.С.

2004,

канд.екон. наук

Страхування майна громадян в Україні

Кривошлик Тетяна Дмитрівна

к.е.н., доцент Артюх Т.М.

2005,

канд. екон. наук

Управління активами страхових компаній

Супрун Анатолій Анатолійович

к.е.н., доцент Гаманкова О.О.

2007,

канд.екон. наук

Державне регулювання ринку страхування життя в Україні

Залєтов Олександр Миколайович

д.е.н., професор Барановський О.І.

2008,

канд.екон. наук

Стратегічне планування в страхових компаніях

Нечипоренко Віталій Ігорович

д.е.н., професор Осадець С.С.

2008,

канд.екон. наук

Фінансове планування у страхових організаціях

Баранова Олена Володимирівна

д.е.н., професор Осадець С.С.

2009,

канд.екон. наук

Медичне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту громадян

Стецюк Тетяна Іванівна

к.е.н., професор Гаманкова О.О.

2009,

канд.екон. наук

Управління страховим портфелем

Баранов Андрій Леонідович

к.е.н., доцент Мурашко О.В.

2009,

канд.екон. наук

Страхування від нещасних випадків на виробництві

Слюсаренко Катерина Володимирівна

к.е.н., доцент Горянська С.В.

2010,

докт. екон. наук

Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку

Гаманкова Ольга Олексіївна

д.е.н., професор Федосов В.М.

2010,

канд.екон. наук

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та його розвиток в Україні

Лібіх Ксенія Олександрівна

д.е.н., професор Гаманкова О.О.

2010,

канд.екон. наук

Страхування промислових підприємств від ризиків втрат майна і доходів

Петрішина Тетяна Олександрівна

к.е.н., доцент Артюх Т.М.

2012,

канд.екон. наук

Управління страховими і перестраховувальними операціями при страхуванні життя

Комадовська Валентина Сергіївна

к.е.н., доцент Татаріна Т.В.

2014,

канд.екон. наук

Страхування авіаційних ризиків

Мезіна Олена Євгенівна

к.е.н., професор Артюх Т.М.

2014,

канд.екон. наук

Управління капіталом страхових компаній

Супрун Наталія Вікторівна

д.е.н., професор Гаманкова О.О.

2015,

канд.екон. наук

Контроль виконання зобов’язань в автотранспортному страхуванні

Сокіл Лариса Миколаївна

д.е.н., професор Осадець С.С.

 

Основні монографії, що видані науковцями кафедри за останні роки:

1.   Стецюк Т.І Медичне страхування та його значення у фінансовій системі держави / Т.І. Стецюк // Фінансова система регіонів: новітні погляди та перспективи: [монографія] / [С.А. Безрука та ін.] ; за ред. А.Б. Кондрашихіна, В.К. Присяжнюка; Акад. муніцип. упр. – Київ; Севастополь; Львів: Телескоп, 2011. – С. 296–328.

2.   Димніч О.В. Соціально-економічний зміст і значення страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / О.В. Димніч // Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: Кол. моногр. / О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко та ін.; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2012. – С. 321-337.

3.   Залєтов О.М. Асистанс: економічна сутність та класифікація / О.М. Залєтов // Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: Кол. моногр. / О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко та ін.; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2012. – С. 139-154.

4.   Залєтов О.М. Фактори дорожньо-транспортного травматизму / О.М. Залєтов // Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: Кол. моногр. / О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко та ін.; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2012. – С. 216-263.

5.   Залєтов О.М. Соціально-економічні наслідки дорожньо-транспортного травматизму / О.М. Залєтов // Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: Кол. моногр. / О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко та ін.; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2012. – С. 264-285.

6.   Залєтов О.М. Спрощена система врегулювання майнового збитку внаслідок ДТП / О.М. Залєтов // Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: Кол. моногр. / О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко та ін.; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2012. – С. 430-456.

7.   Залєтов О.М. Страхове шахрайство: економічні наслідки та методи виявлення / О.М. Залєтов // Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: Кол. моногр. / О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко та ін.; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2012. – С. 477-506.

8.   Лібіх К.О. Ринок страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів та його тенденції / К.О. Лібіх // Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху: Кол. моногр. / О.М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко та ін.; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2012. – С. 375-395.

9.   Баранов А.Л., Баранова О.В. Новітні підходи до управління страховою діяльністю / А.Л. Баранов, О.В. Баранова // Інновації у фінансовій сфері: монографія [В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін.]; за заг. ред. В.М. Опаріна. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 378-391.

10.   Гаманкова О.О., Гаманков Д.В., Димніч О.В. Реформування системи державного регулювання фінансових ринків / О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков, О.В. Димніч // Інновації у фінансовій сфері: монографія [В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін.]; за заг. ред. В.М. Опаріна. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 416-432.

11.   Мурашко О.В. Сучасні технології управління фінансовим результатом страховика / О.В. Мурашко // Інновації у фінансовій сфері: монографія [В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін.]; за заг. ред. В.М. Опаріна. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 391-415.

12.   Гаманкова О.А., Дымнич О.В., Гаманков Д.В. / О.А. Гаманкова, О.В. Дымнич, Д.В. Гаманков // Исследование финансовых рынков: теория, методология, практика: коллективная монография. Под науч. ред. д-ра экон. наук, доц. Н.Б. Болдыревой, д-ра экон. наук., проф. Г.В. Черновой. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – 356 с.

13.   Колотило О.Д. Проблеми вітчизняного ринку страхування вантажів / О.Д. Колотило // Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: колективна монографія. Під ред. Мальованого М.І. – Умань: Уманський національний університет садівництва, 2014.

 

 

 

Остання редакція: 18.04.19