Факультет фінансів

За підтримки кафедри менеджменту банківської діяльності відбувся другий тур Четвертого Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку"05 Червня 2017р.

30 травня 2017 року на фінансово-економічному факультеті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відбувся  другий, заключний, тур Четвертого Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт "Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку". Конкурс вже вчетверте проводиться кафедрою менеджменту банківської діяльності.

19 учасників представило 15 робіт шляхом презентації доповідей на конференції учасників другого туру. Також в другому турі прийняли активну участь представники НСТ ФЕФ КНЕУ, оргкомітет, журі, наукові керівники учасників конкурсу, студенти, викладачі, представники спонсора. 

За результатами виступів учасників, журі конкурсу визначило переможців, які отримали дипломи та були нагороджені цінними призами. Учасники, які зайняли перше місце, додатково отримали грошові премії від генерального спонсора конкурсу -  громадської організації "ЕйСіАй Україна".

Учасники другого туру відзначили високий рівень представлених на конкурс робіт та змістовність доповідей. Рекомендовано продовжити конкурс та оголосити П’ятий конкурс у 2017-2018 році.

Розподіл місць серед учасників ІІ туру:

№ з/п

Учасник/

учасники

ВНЗ

Курс

Тема роботи

Місце

1

Гальченко Катерина Олександрівна

ДВНЗ «КНТЕУ»

5

Довгострокове рефінансування банків регуляторами як інструмент стимулювання економіки

1

2

Бричка Соломія Миколаївна

ДВНЗ «КНЕУімені Вадима Гетьмана»

4

Кластеризація банків за бізнес-моделлю та фінансовою стійкістю

1

3

Макаров Олег Юрійович,

Головатий Андрій Олександрович

ДВНЗ «КНЕУімені Вадима Гетьмана»

5

Модернізація системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

1

4

Калінін Олексій Володимирович, Абросімова Катерина Володимирівна

ХННІ ДВНЗ «УБС»

5

Інструменти грошово-кредитної політики центральних банків та особливості їх використання в Україні

2

5

Якубовський Владислав Олександрович

ДВНЗ «ЛНТУ»

5

Особливості видових технологій еквайрингу та стан їх розвитку в Україні

2

6

Ткаченко Павло Олегович

ДВНЗ «ТНЕУ»

4

Банківські кризи: сутність, ознаки виникнення та напрями подолання

2

7

Погоріла Олена Василівна

ІББ ДВНЗ «УБС»

5

Банківський нагляд як складова фінансової безпеки України

2

8

Рімко Олексій Антолійович

ДВНЗ «ОНЕУ»

5

Системно-важливі банки в банківській системі України

2

9

Мельничук Андрій Володимирович

ІББ ДВНЗ «УБС»

5

Кaпiтaлiзaцiя бaнкiв Укpaїни: пpoблeми тa шляxи їx виpiшeння

2

10

Саржевська Анастасія Олексіївна

ДНУ імені Василя Стуса

4

Електронні гроші в системі стабілізації грошового обігу

3

11

Ніколаєнко Сергій Романович, Любченко Олександр Васильович

КНУ імені Тараса Шевченка

3

Консолідація банківського сектору  як ключова компонента стратегії зростання

3

12

Салагуб Богдан Андрійович;

Винничук Михайло-Дмитро  Андрійович;

Басун Вікторія Олександрівна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

3

Чинники впливу на неплатоспроможність комерційних банків

3

13

Шевчук Тетяна Валеріївна

ДВНЗ «ОНЕУ»

5

Управління валютним ризиком банку: методи та інструменти

3

14

Сабліна Альона Сергіївна

ХНЕУ імені Семена Кузнеця

4

Аналіз фінансової стійкості банку та шляхи його удосконалення

3

15

Карабець Карина Миколаївна

СумДУ

5

Банківські рейтинги як елемент системи управління фінансовими процесами в Україні

3