Факультет фінансів

20 жовтня 2022 року відбулась Коопераційна онлайн-зустріч Факультету фінансів КНЕУ та Факультету економіки та бізнес досліджень Університету міста Бремен20 Жовтня 2022р.

Наш тривалий коопераційний партнер Факультет економіки та бізнес досліджень (Університет міста Бремен) активно підтримує студентів, викладачів, дослідників та адміністративний персонал КНЕУ під час війни

20 жовтня 2022 року відбулась Коопераційна онлайн-зустріч Факультету фінансів КНЕУ та Факультету економіки та бізнес досліджень Університету міста Бремен щодо обговорення результатів співпраці і окреслення пріоритетних напрямів розвитку колаборації.

На зусрічі були присутні від КНЕУ: Директор Центру міжнародної академічної мобільності к.ю.н., доц. Євгенії Коломієць-Людвіг, Директор Інституту післядипломної освіти к.е.н. доц. Денис Гризоглазов, декан факультету фінансів проф. д-р Богдан Стеценко, заступник декана проф. к.е.н. Олена Мурашко, завідувач кафедри фінансів імені Віктора Федосова проф. д-р Валерій Опарін, координатори співпраці з Університетом міста Бремен к.е.н. доц. Ганна Котіна та к.е.н. Марина Степура доц., запрошені дослідники та викладачі

від Університету міста Бремен: заступник декана факультет економіки та бізнес досліджень Університету міста Бремен, завідувач департаменту фінансової та регіональної політики факультету економіки та бізнес досліджень проф. Д-р Андре Хайнеманн, науковий співробітник департаменту Жаклін Коебер

Особливо відчутною є підтримка КНЕУ з боку Університу м. Бремен і особисто Проф. Др. Андрé  В. Хайнеманна в важких умовах воєнного стану, в час, коли наукова і освітня інфраструктура зазнає потужного удару та невідворотних втрат. Проф. Др. Андрé  В. Хайнеманн з березня 2022 року допомагає забезпечити підготовку майбутніх фахівців та створити безпечні умови для професійної діяльності викладачів та дослідників з КНЕУ. Зокрема, Факультет економіки та бізнес досліджень Університету міста Бремен за програмами академічної мобільності гостинно прийняв 30 студентів з КНЕУ з різних факультетів на програми навчання в Літньому та зимовому семестрах 2022/2023, Літній школі, на Міжнародній бакалаврській програмі IFP. Факультет також запросив 5 професорів та доцентів і представників адміністрації факультету фінансів та факультету обліку та податкового менеджменту і забезпечив аудиторним фондом, бібліотечним фондом, матеріально-технічною підтримкою проведення онлайн занять, зустрічей, нарад тощо.

За ініціативи декана факультету економіки та бізнес досліджень Університету міста Бремен Проф. Д-р. Йохена Циммерманна в кооперації з Університетом м. Бремена та КНЕУ в 2022 році відкрито Міжнародну бакалаврську програму з подвійним дипломом «Бізнес адміністрування», Проф. Др. Андрé  В. Хайнеманном розвинуто проєкт подвійного керівництва PhD-студентів, розширено грантові можливості підтримки українських вчених та дослідників.

Щира протекція Університетом міста Бремен (Німеччина) наших колег і студентства наближає зміст і методи навчання та дослідження до європейських звичаїв та стандартів, а також служить  платформою розширення можливостей і професійного розвитку академічної спільноти для післявоєнної відбудови нашої держави.

Ми висловлюємо глибоку повагу та вдячність нашим Партнерам за безумовну підтримку і сподіваємось на результативну співпрацю в майбутньому!