Факультет фінансів

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Заступник завідувача кафедроюа кафедрою
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 37 років
Біографія: