Факультет фінансів

Гаманкова Ольга Олексіївна

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Завідувач кафедри страхування, доктор економічних наук, професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 37 років
Біографія:

Освіта:

1973-1977 рр. — навчалася на фінансово-економічному факультеті Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка (тепер – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит»»та здобула кваліфікацію економіста (диплом з відзнакою).
1984-1987 рр. – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.10 — фінанси, грошовий обіг та кредит (кафедра фінансів Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка).
грудень 1987 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.10 – фінанси, грошовий обіг та кредит на тему: «Фінансові методи стимулювання економії матеріальних ресурсів в легкій промисловості» (науковий керівник – к.е.н., доц. Сульжик І.А.).
2005-2008 р.р. – навчалася в докторантурі за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (кафедра страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).
Лютий 2010 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – фінанси, грошовий обіг і кредит на тему: «Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку» (науковий консультант – д.е.н., проф. Федосов В.М.).

Нагороди:

-          «Відмінник освіти України»;

-          Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

-          Почесна грамота Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

-          Подяка Київського міського голови;

-          Подяка експертної Ради зі страхування при Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України;

-          Почесна грамота ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

-          Відзнака Ліги страхових організацій України;

-          Подяка Харківського союзу страховиків;

-          Лауреат премії в галузі страхування ВБО «Фонд Олександра Сосіса»;

-          Заслужений працівник КНЕУ.

Трудова діяльність:

З серпня 1977 р. – економіст відділу державних доходів Київського міського фінансового відділу;
З жовтня 1980 р. – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
З липня 2010 р. - завідувач кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Директор Інституту страхування КНЕУ.

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Курси, які викладаються:

Викладає курси «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Облік і звітність у страхових організаціях», «Страховий ринок та інноваційні напрямки його розвитку».