Факультет фінансів

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 25.10.16
Операції банків та небанківських кредитних установ

Керівник дисципліни- д.е.н.,проф. Алексеєнко Максим Дмитрович
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: є надання студентам теоретико-методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навиків щодо функціонування банків та небанківських кредитних установ, здійснюваних ними операцій та послуг

Банківська система

http://bankingsystem.kneu.edu.ua
Керівник дисципліни- д.е.н.,проф. Івасів Ігор Богданович
Банківська система виступає важливим елементом економічної системи, забезпечуючи грошові розрахунки між ринковими агентами та збереженість грошових фондів суспільства

Експертна оцінка майна

Керівник дисципліни- к.е.н.,доц.Баріда Н.П. , старший викладач Денисенко А.В.
Освітній ступінь: бакалавр
Мета дисципліни: надання студентам теоретико- методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навичок щодо оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
Завдання дисципліни: полягає в тому, щоб дати студентам знання загальних засад оцінки майна та професійної оціночної діяльності,
методики оцінки майна, а також -  практичне вміння виконувати оцінку нерухомості .

Результати навчання:
За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
- виконання операцій з експертної оцінки нерухомості;
- проведення дисконтування та капіталізації грошових потоків;
- визначення ринкових факторів вартості нерухомості та прогнозування
динаміки її рівня .

Гроші та кредит

Керівник дисципліни - к.е.н., доц.Брегеда Олена Анатоліївна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета науки: вивчення теоретико-методологічних основ та організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту та банків у ринковій економіці.

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Керівник дисципліни -к.е.н., доц. Циганова Надія Вікторівна
Освітній ступінь: бакалавр
Мета дисципліни: студенти мають опанувати закономірності і основні етапи еволюції, принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних систем  зарубіжних країн в умовах існування розвинених фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів