Факультет фінансів

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 25.10.16
Операції банків та небанківських кредитних установ

Мета науки: є надання студентам теоретико-методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навиків щодо функціонування банків та небанківських кредитних установ, здійснюваних ними операцій та послуг.
Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Банківська система

Банківська система виступає важливим елементом економічної системи, забезпечуючи грошові розрахунки між ринковими агентами та збереженість грошових фондів суспільства

Експертна оцінка майна

Мета дисципліни: надання студентам теоретико- методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навичок щодо оцінки майна та професійної оціночної діяльності.
Завдання дисципліни: полягає в тому, щоб дати студентам знання загальних засад оцінки майна та професійної оціночної діяльності, методики оцінки майна, а також -  практичне вміння виконувати оцінку нерухомості. 

Гроші та кредит

Мета науки: вивчення теоретико-методологічних основ та організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту та банків у ринковій економіці.
Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Мета дисципліни: студенти мають опанувати закономірності і основні етапи еволюції, принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних систем  зарубіжних країн в умовах існування розвинених фінансових ринків та розгалуженої системи кредитно-фінансових інститутів.